NAKI nieuws

Wisseling aan de top van de Nieuw-Apostolische Kerk: Wilhelm Leber is de nieuwe Stamapostel

15.05.2005

Zürich. De Pinksterdienst die dit jaar werd gehouden, is op feestelijke wijze geëindigd. Een ontroerde gemeente vierde het afscheid van Stamapostel Richard Fehr, die na een ambtswerkzaamheid van 17 jaar de leiding over de Nieuw-Apostolische Kerk in jongere handen gaf.

Leest u de nu volgende persmededeling van de Nieuw-Apostolische Kerk:

Een vol bezette kerk in Fellbach bij Stuttgart.
Ongeveer 360 Apostelen en meer dan 1.5 miljoen gelovigen uit alle werelddelen beleefden de laatste kerkdienst met Stamapostel Richard Fehr. Na 17 jaar gaf hij - op bijna 66-jarige leeftijd - de leiding van de kerk over in jongere handen.

Dit Pinksterfeest zal zeer zeker in de nieuw-apostolische geschiedsschrijving voorkomen. Vanuit alle werelddelen waren ongeveer 8.000 gemeenten, dit aantal was nog niet eerder zo groot geweest, per satelliet aangesloten bij de gebeurtenis in Fellbach. Stamapostel Richard Fehr uit Zürich, die 17 jaar lang de kerk - die wereldwijd actief is - heeft geleid, werd op een feestelijke wijze de ambtsrust verleend. Het is steeds zijn diepste wens geweest om zijn verbondenheid en liefde aan de gelovigen te laten zien.

Vanaf heden is Districtsapostel Wilhelm Leber (57 jaar) de Stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk. De gepromoveerde wiskundige uit Hamburg verzekerde de gelovigen: "Ik reik u mijn beide handen aan en beloof u: Ik zal u altijd liefhebben." Net zoals zijn voorganger, zal ook hij als Stamapostel het geloofsdoel van de nieuw-apostolische christen in het middelpunt plaatsen, nl. de wederkomst van Christus.

De scheidende Stamapostel Richard Fehr werd bedankt voor de grootse arbeid die hij heeft verricht. Zijn liefde voor Jezus Christus en daarmee voor de gelovigen is een voorbeeld geweest. Hij heeft deuren geopend, vele nieuwe impulsen gegeven en moed en visie getoond. De verdere ontwikkeling van de kerk op het gebied van theologische vraagstukken en het initiëren van projectgroepen zijn verdiensten van Fehr. Deze 20 werkgroepen, die uit deskundigen bestaan, houden zich met vele verschillende thema's bezig, zoals bijvoorbeeld leermiddelen voor kinderen, vragen over kerkmuziek of de uitlegging van bepaalde boeken van de Heilige Schrift. Richard Fehr ondersteunde hartgrondig de talrijke inspanningen van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk voor preventiemaatregelen tegen de strijd van HIV-AIDS-besmettingen.

In 1990 initieerde hij de projectgroep Oecumene. Hierdoor werd een periodieke officiële uitwisseling met andere kerken mogelijk. De vereiste inspanningen door de snelle groei van de kerk, in het bijzonder in Afrika en Azië, heeft hij door vooruitziende maatregelen het hoofd kunnen bieden, ook in financieel opzicht.

De kerkdienst in Fellbach bij Stuttgart werd in twee talen gesproken - in het Duits gevolgd door het Engels - en simultaan in 24 talen vertaald. De Pinksterdienst ging over het christen-zijn in de hedendaagse tijd. "Wat wij over de eerste christenen lezen, is ook vandaag voor ons de maatstaf", benadrukte Stamapostel Richard Fehr.

Stamapostel Wilhem Leber nam afscheid van alle gemeenten met de oproep om ondanks grote afstanden, elkaar steeds nabij te zijn door middel van ons hart.

 

Categorie: NAKI nieuws