NAKI nieuws

Vaticaan antwoordt op condoléancebrief

09.05.2005

Zürich. Post voor de Stamapostel afkomstig van het Vaticaan. Staatssecretaris Monseigneur Caccia bedankt zich hierin voor de condoléancebrief van de Stamapostel naar aanleiding van de dood van paus Johannes Paulus II.

Letterlijk staat er: "De Heer over leven en dood heeft zijn trouwe dienaar paus Johannes Paulus II naar Zijn hemelse rijk geroepen. Samen met de Katholieke Kerk treuren ontelbare christenen en mensen van goede will op de gehele wereld om hem." De brief eindigt met een dankwoord voor de getoonde verbondenheid en solidariteit.

Kort nadat paus Johannes Paulus II was gestorven, had Stamapostel Richard Fehr uit naam van alle nieuw-apostolische christenen uit de gehele wereld een condoléancebrief aan het college van Kardinalen geschreven, zie www.nak.org/news/20050405-220-nl.html.

Categorie: NAKI nieuws