NAKI nieuws

Jean-Luc Schneider is de nieuwe Districtsapostel in Frankrijk

28.09.2004

Nizza. Jean-Luc Schneider (45) is de nieuwe Districtsapostel van de ENA France, de Nieuw-Apostolische Kerk in Frankrijk. Hij neemt dit ambt over van Districtsapostel René Higelin (65), die na 46 jaar lang ambtsdrager te zijn geweest, de welverdiende ambtsrust werd verleend. Stamapostel Fehr sprak met ontroerende woorden zijn waardering uit voor hem en datgene wat hij gedaan heeft.

De geloofsbroeders en -zusters in Frankrijk wisten dat dit deze dag zou komen - Districtsapostel Higelin had zelf daar al menig keer op gewezen. Stamapostel Fehr karakteriseerde in zijn dankwoord de Districtsapostel als een "geliefde en gewaardeerde vriend", die na 46 jaar ambtsdrager te zijn geweest zijn actieve werkzaamheden heeft beëindigd. Sinds 1996 was René Higelin als Districtsapostel verantwoordelijk voor het kerkgebied Frankrijk en andere franstalige landen op de gehele wereld. De Stamapostel haalde het levensmotto aan van de Districtsapostel: "Mij naar Uwe wil te voegen, in het stil zijn blij en rein, ... deze wijsheid bid ik nu, hoogverheven God, van U!" (Gemeentebundel 283).

Zijn opvolger is Jean-Luc Schneider. De Stamapostel wenste hem de zegen uit de hemel, goddelijke kracht en een bijzondere engeldienst toe.

De feestelijke kerkdienst in Nizza stond in het teken van het bijbelwoord uit Jeremia 17:7-8: "Maar gezegend is de man, die zich op de Heer verlaat, en wiens toeverlaat de Heer is; want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en ingeworteld aan ene beek, en die het niet gevoelt als er hitte ontstaat, want zijne bladeren blijven groen, en hij bekommert zich niet als er een dor jaar komt, maar brengt vruchten voort zonder ophouden."

De Stamapostel haalde onder andere aan dat tot de zegen het geloof in de almacht van God, het geduld in de verschillende levenssituaties en het vertrouwen in de goddelijke leiding hoort. Daaruit ontstaan de vruchten van het geloof waarover Paulus in Galaten 5:22 schrijft.

Verdere details over de gebiedskerk Frankrijk alsmede de landen die verzorgd worden, kunt u lezen onder: www.e-n-a.org