NAKI nieuws

Twee nieuwe Apostelen en vier nieuwe Opzieners in Chicago geordineerd

07.09.2004

Chicago. "De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders" - aan deze woorden van Jezus herinnerde Stamapostel Richard fehr zich naar aanleiding van zijn bezoek aan Chicago: twee bekende geloofspersoonlijkheden, de Apostelen Ernest Vowak en Walter Wick werden de ambtsrust verleend, twee Apostelen en vier Opzieners kregen een nieuw ambt.

Felix Manuel Diaz Salazar (Venezuela) en Julio Cesar Yepez Moratinos (Panama) zijn de namen van de beide nieuwe Apostelen. Voortaan dienen zijn in het grote werkgebied van Districtsapostel Richard Freund. De gebiedskerk mag zich bovendien verheugen over vier nieuwe Opzieners: James Edward Fendt, Mark Fuerbach, Gary Morse en Walter Peter Schmidt.

Met een zwaar gemoed verleende de Stamapostel twee vertrouwde Apostelen de ambtrust wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. Ernest Vowak (*1938) was een grote ijveraar voor het werk van de Heer, aldus de Stamapostel bij zijn danktoespraak aan de scheidende knecht van God. Sinds 1959, dus 45 jaar lang diende hij als ambtsdrager de Nieuw-Apostolische Kerk, niet alleen in Noord-Amerika, maar ook in India, in Zuidoost-Azië en Afrika.

Walter Wick is reeds 70 jaar oud. Oorspronkelijk komt hij uit Kassel/Duitsland en emigreerde in 1955 naar Venezuela. 37 Jaar lang diende hij als ambtsdrager van de kerk in Venezuela, Panama en El Salvador. De Stamapostel zei daarover het volgende: "Met een groot vertrouwen in God en een onwankelbaar geloof koesterde en verzorgde Apostel Wick de schapen van de Herder Christus in deze landen en de Heer heeft zijn werk op een wonderbare wijze gezegend."

Het bijbelwoord van deze feestelijke kerkdienst kwam uit Filippiërs 2:13: "want God is het, die in u werkt beide het willen en het doen, naar zijn welbehagen." De Stamapostel riep de deelnemers aan de kerkdienst op om steeds weer hart en zin te laten reinigen, "opdat goddelijke gedachten ons leven kunnen leiden."

Hier kunt u meer lezen over het actieve gemeenteleven in onze kerken in de Verenigde Staten:
www.newapostolicchurch.org