NAKI nieuws

Eerste studiebijeenkomst van de N.A.K. Oostenrijk is goed ontvangen

04.06.2004

Wenen. "Eschatologie - christelijke invalshoek, gemeenschappelijke visie?" - zo luidde de titel van een interessante studiebijeenkomst met vertegenwoordigers van verscheidene christelijke kerken in Wenen.

De Nieuw-Apostolische Kerk Oostenrijk had voor deze studiebijeenkomst vertegenwoordigers van de Alt-Katholische Kirche, de Evangelischen Kirche A.B. (Evangelisch-Lutherische Kirche), de Evangelischen Kirche H.B. (Reformierte Kirche), de Evangelisch-Methodistischen Kirche en de Römisch-Katholischen Kirche - allen uit Oostenrijk - uitgenodigd. Van de Nieuw-Apostolische Kerk waren als gastheer de kerkpresident, Apostel Rudolf Kainz, de voorzitter van de projectgroep "Oecumene", Apostel Volkert Kühnle alsmede de media-adviseur International, Districtsevangelist Peter Johanning en de mediavoorlichter van Oostenrijk, Diaken Walter Hessler, aanwezig.

De Nieuw-Apostolische Kerk Oostenrijk wil graag door deze theologische ontmoetingen contacten met de andere christelijke kerken in Oostenrijk opbouwen en onderhouden. Het wederzijds leren kennen en naar elkaar toe gaan op een christelijke wijze staat daarbij in het middelpunt. Een uitgebreider begrip over de leerstellingen van de andere kerken zal door uitwisseling en discussie van de theologische leer bereikt worden.

Het thema "Eschatologie - christelijke invalshoek, gemeenschappelijke visie?" bleek zeer vruchtbaar te zijn. De vertegenwoordigers van de individuele kerken gaven in hun eerste bijdragen de positie en uitspraken van hun gemeenschap weer. In de discussie die aansluitend tijdens een gezamenlijke vergadering werd gehouden werden de overeenkomsten en verschillen in de bijbelse interpretatie en kerkelijke traditie geanalyseerd.

Aan het einde van de studiebijeenkomst waren de deelnemers het eens over de constructieve sfeer en de wederzijdse achting en tolerantie.

De Nieuw-Apostolische Kerk Oostenrijk zal ook in de toekomst uitnodigingen laten uitgaan voor dergelijke studiebijeenkomsten. De deelnemers staan open voor dit initiatief om wederzijds begrip en vertrouwen te kweken tussen de christelijke kerken.