NAKI nieuws

Een oproep tot boete doen: 450.000 Gelovigen beleefden pinksterkerkdienst met Stamapostel Fehr!

04.06.2004

Wiesbaden. Helaas viel ook dit jaar de satellietuitzending naar Zambia uit - niettemin konden ongeveer 450.000 gelovigen het dienen van Stamapostel Fehr live in hun gemeenten meemaken.

De Stamapostel die met dit pinksterfeest zijn 17de ambtsjaar begint, koos als begroetingswoord aan alle nieuw-apostolische christenen in de wereld het woord uit 2 Petrus 3:9: "De Heer stelt de belofte niet uit, gelijk sommigen het voor een uitstel houden, maar heeft lankmoedigheid met u, daar hij niet wil, dat iemand verloren ga, maar dat allen zich tot boete keren."

In zijn dienen aan het altaar wees Stamapostel Richard Fehr erop dat het woord boete niet door iedereen graag gehoord wil worden - echter zij is onontbeerlijk en houdt de terugkeer naar de goddelijke ordening in. Hij noemde als voorbeeld voor de goddelijke ordening het eerste gebod: "Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen andere goden naast Mij hebben."

62 Apostelen uit geheel Europa begeleidden de Stamapostel naar Wiesbaden. Al op de zaterdag voor Pinksteren vond een workshop met als thema "Kernge-dachten"1 plaats. De Apostelen werden met algemene geldende regels voor het opstellen van artikelen voor de Kerngedachten vertrouwd gemaakt.

De kerkdienst op pinksterzondag werd door middel van satelliet naar Argentinië, Brazilië, Europa, Canada, VS en naar Zuid-Afrika uitgezonden; ongeveer 450.000 geloofsbroeders- en zusters namen hieraan deel. Het dienen van de Stamapostel aan het altaar werd meteen in het Engels vertaald, nog eens 20 talen werden in het zendstation van het Friedrich-Bischoff Verlag te Frankfurt, toegevoegd.

Een mooie verrassing was het horen van drie liederen uit de nieuwe gemeentebundel2: "Der Geist, den Gott vom Himmel gibt" (Tekst: Paul Gerhardt, melodie: Wolfgang Lack), "Wer da will, der komme" (dit werd door het orgel gespeeld tijdens het moment dat de Apostelen het Heilig Avondmaal ontvingen. Hoewel dit lied al in de huidige bundel staat zijn er enkele veranderingen in aangebracht: het refrein wordt een eigen vierde couplet), "Lobet den Herren alle, die ihn ehren" (Tekst: Paul Gerhardt, melodie: Johann Crüger).

Meer bijzonderheden van deze feestelijke kerkdienst zullen worden gepubliceerd op de homepage van de gebiedskerk Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland) (zie www.nac-mgemnowa.org/gk/de/mitte/).


1) De Kerngedachten zijn korte inhoudelijke verhandelingen over een bepaalde tekst uit de Heilige Schrift. Zij verschijnt maandelijks en is bestemd voor alle ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk in de gehele wereld en vormt de grondslag voor de respectievelijke kerkdienst.

2) De nieuwe gemeentebundel zal vanaf 2005 eerst in de Duitstalige gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk gebruikt worden (zie www.nak.org/news/20030101-25-nl.html).

 

Categorie: NAKI nieuws, nl