NAKI nieuws

Confirmatie 2004: ... en geef mij aan U over, drie-enig God!

04.04.2004

Zürich. Driemaal cijfer 4 - in vele nieuw-apostolische gemeenten vinden dit jaar de kerkdiensten met confirmatie plaats op 4 april. Weer treden jonge nieuw-apostolische christenen voor het altaar. Ze spreken de confirmatiegelofte uit en beloven aan God hun trouw: "Ik verzaak de duivel en al zijn werk en wezen en geef mij aan U over, o drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het geloof en de gehoorzaamheid en het ernstig voornemen U trouw te zijn tot aan mijn einde. Amen." Een jaar van confirmatieonderricht ligt achter hen - de mooie tijd bij de jeugd ligt voor hen.

Het is een goed gebruik in de Nieuw-Apostolische Kerk dat de Stamapostel speciaal voor deze gelegenheid een confirmatiebrief aan de jonge geloofsbroeders- en zusters schrijft. Wij wensen alle confirmanten veel vreugde en zegen!

Onze duitstalige lezers bevelen wij het omvangrijke artikel over de confirmatie aan die in het tijdschrift "Unsere Familie" is gepubliceerd.

Categorie: NAKI nieuws, Vooruitblik