NAKI nieuws

Victor Bezgans wordt nieuwe Districtsapostelhelper voor Rusland

01.03.2004

Berlijn. De Berlijnse gemeente Treptow was de waardige plaats voor de feestdienst op 29 februari 2004 met Stamapostel Richard Fehr. Alle ambtsdragers en hun vrouwen uit geheel Europa van de Nieuw-Apostolische Kerk waren of lijfelijk aanwezig of via satelliet aangesloten. Victor Bezgans werd tot Districtsapostelhelper beopdracht en Sergej Bastrokow tot Apostel geordineerd.

Ongeveer 47.000 toehoorders uit Europa waren bij elkaar gekomen voor de ambtsbroederdienst die Stamapostel Fehr eenmaal per jaar voor Europa houdt. Hij bedankte hen voor alle verrichte werkzaamheden en gaf weer veel moed voor de komende tijd.

Voordat de kerkdienst werd beëindigd, deed de Stamapostel nog een mededeling over de missiearbeid en zielzorg voor de kerk in Rusland. De Nieuw-Apostolische Kerk in Rusland telt inmiddels meer dan 37.000 leden in 300 gemeenten. Zij worden in totaal door 700 ambtsdragers in geestelijk opzicht verzorgd, waarvoor tot nu toe 4 Europese Districtsapostelen in dit grote gebied verantwoordelijk waren. Met het beopdrachten van Districtsapostelhelper Victor Bezgans (51) uit Twer werd er tegelijkertijd ook een nieuwe organisatiestructuur vastgelegd. Bezgans is sinds enige tijd hoofd van de centrale administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Rusland, met als zetel Moskou. Voortaan zal hij nog meer verantwoording dragen en het gehele gebied van dit grote land bereizen en verantwoordelijk zijn voor de zielzorg. Op Districtsapostel Fritz Schröder na (Berlijn, Brandenburg) zullen de overige Europese Districtsapostelen en Apostelen zich terugtrekken van hun werkzaamheden in Rusland.

Sergej Bastrikow (48) werd tot opvolger van de nieuwe Districtsapostelhelper Bezagns geordineerd. Hij is afkomstig uit Chabarowsk en is hoofd van de oostelijke regionale administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk. Tot nu toe was hij in het ambt van Opziener verzorger voor de gemeenten in grote gedeelten van het Oosten van Rusland.

Categorie: NAKI nieuws, Asie et ..., Europe, nl, nl, nl