NAKI nieuws

Kerkdienst met wijding in Sri Lanka

21.01.2004

Zürich. Stamapostel Richard Fehr maakte de eerste grote buitenlandse reis van dit jaar naar de hoofdstad van Sri Lanka, Colombo. In een feestelijke dienst verleende hij Apostel Shridhar Sonpasare ambtsrust en wijdde hij Opziener Egnati Lukas Jagtap tot nieuwe Apostel voor India.

Apostel Shridhar Ramji Sonpasare diende 18 jaar lang in het ambt van Apostel; in totaal was hij meer dan 32 jaar werkzaam als ambtsdrager van de Nieuw-Apostolische Kerk in India. Zijn werkgebied omvatte meer dan 1.000 gemeenten met ongeveer 70.000 leden! De Stamapostel gaf een mooi getuigenis naar aanleiding van de ambtsrust: "Deze trouwe knecht van God heeft geheel zijn leven in het werk van de Heer gesteld en met grote deemoed, diepe godsvreze en een innige verbinding met zijn zegendragers wonderbaar aan zielen gewerkt."

De tot Apostel gewijde Egnati Lukas Jagtap (40) zal Districtsapostel Leslie Latorcai uit Canada ondersteunen in dit gedeelte van de wereld. In India wonen nu ongeveer 1 miljoen geloofsbroeders- en zusters, voor het merendeel worden zij door Districtsapostel Latorcai en zijn dienaren verzorgd.

Bij de kerkdienst in Colombo waren 526 geloofsbroeders- en zusters aanwezig. De Stamapostel nam op deze bijzondere zondag als tekstwoord Efeziërs 4:15: "maar, de waarheid betrachtende in liefde, wassen in alle delen aan hem, die het hoofd is, Christus."

Verdere informatie over de gebiedskerk Canada kunt u hier vinden:
www.newapostolicchurch.org/outreach/country/canada/default.asp