NAKI nieuws

Nieuwe Districtsapostelhelper voor Zambia en Malawi

31.12.2003

Brussel. De vierde adventszondag bezocht Stamapostel Richard Fehr Brussel, de hoofdstad van België. Hij leidde de dienst waar ongeveer 500 zusters en broeders aanwezig waren. In totaliteit was de gemeente echter veel groter, want meer dan 18.000 broeders en zusters waren via de satelliet aangesloten. In deze dienst ordineerde de Stamapostel twee Apostelen voor Zambia en Malawi en heeft hij ook nog twee Districtsapostelhelpers gewijd ter ondersteuning van de daar werkzame Districtsapostel Duncan Mfune.

De Apostelen Arnold Mhango (46) uit Malawi en Robert Nsamba (41) uit Zambia zullen voortaan als Districtsapostelhelper hun Districtsapostel ondersteunen. Michael Milupi (46) uit Zambia en Alexon Nyaleye (50) uit Malawi ontvingen het ambt van Apostel. Alleen in Zambia al leven meer dan 1 miljoen nieuw-apostolische christenen, in Malawi zijn het er 160.000, en het aantal is stijgende.

Stamapostel Feher diende met het woord uit Efeziërs 4:23: "en vernieuwt uzelven in den geest uws gemoeds." Daarover zei de Stamapostel: "Wij willen ons er bewust van zijn, dat gemoed en geest te vernieuwen een opgave voor het leven is."