NAKI nieuws

Internationale webmasterbijeenkomst in Hannover Nieuw-Apostolische Kerk gaat de inter-netwerkzaamheden stroomlijnen

12.05.2004

Hannover. De Nieuw-Apostolische Kerk en Internet - over dit thema bogen de webmasters van de Eu-ropese gebiedskerken zich tijdens een vergadering in Hannover. Ongeveer 30 deelnemers waren bijeengekomen om hun ervaringen op dit terrein van de kerkelijke evangelisatiearbeid uit te wisselen.

Uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Ne-derland en Frankrijk waren de verant-woordelijken bijeengekomen. Het geza-menlijk thema bestond uit de internetwerk-zaamheden van de kerk. Officieel is sinds april 1997 de Nieuw-Apostolische Kerk online, de verschillende gebiedskerken publiceerden langzamerhand regionaal nieuws op eigen websites. Intussen is het net van officiele nieuw-apostolische inter-netinformatie aanzienlijk gegroeid. De ver-gadering die plaatsvond in de ruimte van de N.A.K. Hannover was de aftrap voor een sterkere harmonisering, onder andere zullen nieuwe gemeenschappelijke richtlij-nen de internationale, nationale en regio-nale internetwerkzaamheden behulpzaam kunnen zijn bij een betere afstemming.

Een overzicht over de wereldwijde inter-netpagina's van de Nieuw-Apostolische Kerk kunt u vinden op de volgende site: www.nak.org/text/12-nl.html.

 

Categorie: Europe, nl, nl, nl, NAKI nieuws