NAKI nieuws

Districtsapostel Erwin Wagner de ambtsrust verleend

26.05.2002

Kitchener. "Districtsapostel Erwin Wagner heeft in de acht jaar dat hij als Districtsapostel diende meer bereikt, dan dit ergens anders in drie keer zoveel tijd mogelijk zou zijn" - deze woorden van waardering gebruikte Stamapostel Richard Fehr ter gelegenheid van de ambtsrustverlening aan Districtsapostel Erwin Wagner.

Op zondag 14 april 2002 hield Stamapostel Fehr een grote feestdienst in de gemeente Kitchener, gebiedskerk Canada. Hij diende met het woord 1 Petrus 1:13: "Daarom, omgordt de lendenen uws gemoeds, weest nuchter, en stelt uwe hoop geheel op de genade, die u aangeboden wordt door de openbaring van Jezus Christus." Aan het einde van de kerkdienst, die via satelliet naar alle ontvangstgemeenten in de USA en Canada werd uitgezonden, verleende hij ambtsrust aan districtsapostel Erwin Wagner, die acht jaar lang de gebiedskerken Canada en USA als Districtsapostel diende.

Ook Districtsapostelhelper Ernst Horn nam afscheid van de actieve dienst. Over hem zei de Stamapostel: "Districtsapostelhelper Horn is een van de knechten Gods die het meest heeft gereisd. Want er waren soms tijden dat hij een half jaar onderweg was!" De Stamapostel wenste beide Apostelen een gezegende ambtsrust.

In dezelfde kerkdienst werd Apostel Mark Woll tot Districtsapostelhelper afgezonderd. De Opzieners Frank Dzur, Reinhard Jabs, Hans Joachim Sobottka en de Districtsoudste Michael Deppner werden tot Apostel afgezonderd. Bovendien ordineerde de Stamapostel vier Opzieners: Peter William Esser, Gary Trautmann, Michael Wagner en John Fred Wiesel.

Verdere impressies van deze feestdienst kunt u vinden onder:
www.newapostolicchurch.org/outreach/country/usa/chiefApostle.asp
www.newapostolicchurch.org/outreach/country/canada/chiefApostle.asp

Categorie: NAKI nieuws, Amérique