NAKI nieuws

Invoering New King James Version

01.12.2001

Zürich. Op 1 januari 2001 werd voor het Duitse taalgebied de in 1984 herziene bijbelvertaling van Luther ingevoerd. In de Nieuw-Apostolische Kerk zal vanaf 1 januari 2002 de New King James Versionworden gebruikt voor alle Engelstalige gemeenten.

Vanaf ditzelfde tijdstip zal in de literatuur die van de uitgeverij uitgaat (Verlag Friedrich Bischoff GmbH te Frankfurt), de NKJV worden geciteerd. De bestaande boeken voor het onderwijs en andere officiële publicaties van de Nieuw-Apostolische Kerk zullen mettertijd worden aangepast.

De invoering van de NKJV heeft de volgende voordelen:

  • De gebruikte taal is aangepast aan de tegenwoordige standaard.
  • Bijbelse uitspraken komen beter dan voorheen met de Griekse en Hebreeuwse tekst overeen.
  • In de uitspraken betreffende onze leer, die zijn afgeleid van formuleringen in de bijbel, wordt internationaal gezien een grotere overeenstemming bereikt.

In de NKJV zijn zowel aangaande het "Onze Vader" (vgl. Matth. 6: 9-13) als de slotzegen (2 Kor. 13: 13) enige kleine veranderingen te constateren in vergelijking met de vroegere uitgave. Hiervoor geldt de regel, zoals ook in het Duitse taalgebied: Met betrekking tot de liturgische teksten voor het "Onze Vader" en de "slotzegen" blijft de tot nu toe gebruikte versie gehandhaafd.

Zürich, 1 december 2001

Categorie: NAKI nieuws