NAKI nieuws

In moeilijke uren geloven

20.09.2001

Zürich. Stamapostel Richard Fehr is gezond en behouden uit de Verenigde Staten teruggekeerd. Op zondag 16 september 2001, hield hij een kerkdienst in Atlanta, Georgia, die via de satelliet naar alle nieuw-apostolische gemeenten in geheel Noord-Amerika werd uitgezonden.

Aan het begin van de kerkdienst bevestigde de Stamapostel hoe moeilijk het voor hem en zijn begeleiding was geweest om naar de Verenigde Staten te reizen. Daarna las de Stamapostel de officiële verklaring van de Nieuw-Apostolische Kerk voor over de verschrikkelijke gebeurtenissen op 11 septemberen verzocht de deelnemers aan de kerkdienst om een minuut stil te staan bij alle slachtoffers. Aansluitend bad hij voor de vrede in de wereld en voor alle mensen die dagelijks tegen hun wil in deze aarde moeten verlaten.

Als bijbelwoord voor deze kerkdienst koos de Stamapostel een regel uit Mattheüs 15:28: "...uw geloof is groot; u geschiede gelijk gij wilt." In uren van droefenis geeft dit krachtige woord dat de Zoon Gods eens tot de smekende vrouw sprak, nieuwe hoop en nieuwe vrede. Stamapostel Fehr hierover: "Is het niet vaak zo dat het lijkt alsof de Heer zich afwendt en niet luistert, opdat spoedig het wonder van het geloof een des te grotere vorm kan aannemen?"

Zürich, 20 september 2001