Archief

Apostel Bernhard Meier is op feestelijke wijze in de rust gegaan

(26.12.2008) Genève. Apostel Bernhard Meier (65) uit Genève is op feestelijke wijze in de rust gegaan. Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal hoofd van de kerk, dankte hem voor 41 jaar opofferende werkzaamheid als ambtsdrager van de Nieuw-Apostolische Kerk. De dienst vond op 21-10-2008 plaats in Genève, de geboorteplaats van de apostel. [meer...]

Een Apostel voor Guinee-Bissau, een Opziener voor Portugal

(14.11.2008) Lissabon. Op zondag, 9 november, hield Stamapostel Wilhelm Leber een dienst in Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Te midden van een grote feestgemeente wijdde hij een Apostel voor de gebiedskerk Guinee-Bissau en een Opziener voor Portugal. De Portugese Apostel Manuel Luiz en zijn vrouw Fatima ontvingen de zegen op hun zilveren huwelijksjubileum. [meer...]

Verenigd Koninkrijk wordt voortaan vanuit Hamburg verzorgd

(10.11.2008) Hamburg. De Nieuw-Apostolische Kerk in het Verenigd Koninkrijk en Ierland (United Kingdom and Ireland) wordt vanaf het voorjaar van het komende jaar vanuit Hamburg verzorgd. Stamapostel Leber heeft de beide Districtsapostelen Leonard Kolb (VS) en Karlheinz Schumacher (Noord-Duitsland) gevraagd de verantwoordelijkheden opnieuw in te delen. Afgelopen zondag werden de broeders en zusters in de gemeenten van het Verenigd Koninkrijk door een schrijven van hun Districtsapostel op de hoogte gebracht. [meer...]

Districtsapostel Passuni geordineerd

(20.10.2008) Zürich/Buenos Aires. Norberto Carlos Passuni heet de nieuwe districtsapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Amerika. Het werkgebied van de districtsapostel omvat de gebiedskerken Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay. Afgelopen woensdag wijdde Stamapostel Wilhelm Leber de 59-jarige, die al bijna 20 jaar het apostelambt draagt. Hij wordt de opvolger van Districtsapostel Norberto Batista, die op 29 september plotseling en onverwachts door een hartfalen is gestorven (wij berichtten). [meer...]

Leonard Kolb is de nieuwe districtsapostel voor de VS

(13.10.2008) New York. Leonard R. Kolb (52) zal voortaan als nieuwe districtsapostel de Nieuw-Apostolische Kerk VS leiden. Voorafgaand verleende Stamapostel Wilhelm Leber ambtsrust aan de sinds vele jaren werkzame Districtsapostel Richard Freund (68). „Je hebt 50 jaren lang in trouw de Heer gediend. Daarvoor zou ik je graag willen bedanken.“ In het Tilles Center in New York waren meer dan 1.000 aanwezigen getuige van deze bijzondere handeling, andere gemeenten in de VS, Puerto Rico, het Verenigd Koninkrijk en Ierland waren via de satelliet aangesloten. [meer...]

Afscheidswoorden in New York

(13.10.2008) New York. Het waren afscheidswoorden, die Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, aan het einde van de twee dagen durende herfstzitting van de wereldwijde districtsapostelvergadering, uitsprak. En dat in tweeërlei opzicht. Ten eerste gedacht het hoofd van de kerk de onlangs overleden Districtsapostel Norberto Batista uit Buenos Aires, Argentinië. Alle aanwezigen verhieven zich voor een minuut stilte van hun plaatsen. Daarna stond Districtsapostel Richard Freund (68) in het middelpunt, die voor de laatste keer aan de internationale vergadering deelnam. Op zondag 12 oktober 2008 ontving hij na 50 jaar werkzaamheid ambtsrust. [meer...]

Districtsapostelvergadering Afrika hield zich bezig met strategische thema‘s

(08.10.2008) New York. Alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk, die op het Afrikaanse continent werkzaam zijn, ontmoetten elkaar op woensdag 8 oktober 2008 in New York voor een Districtsapostelvergadering Afrika. De thema’s, die ter bespreking voorlagen, waren vooral van strategische aard. Zo ging het o.a. over de toekomstige ontwikkeling in de grote nieuw-apostolische agglomeraties van Zambia, Oost-Afrika en Kongo. [meer...]

» Ik streef naar een verzoende samenwerking «

(30.09.2008) Zürich/Herne. Zondag jl., 28.09.2008, riep Stamapostel Wilhelm Leber de Europese ambtsbroeders van de Nieuw-Apostolische Kerk met hun vrouwen voor een kerkdienst bijeen. Het satellietsignaal werd vanuit de kerk in Herne-Wanne-Eickel (Noordrijn-Westfalen) uitgezonden naar meer dan 550 gemeenten in heel Europa (wij berichtten). Aan het einde van de dienst las de internationale kerkbestuurder zes punten voor, die bijzonder belangrijk zijn. [meer...]

Districtsapostel Norberto Batista is heengegaan

(30.09.2008) Zürich/Buenos Aires. Plotseling is gisteren, geheel onverwacht, door acuut hartfalen, op maandag 29 september 2008 overleden de Argentijnse Districtsapostel Norberto Batista. Hij werd 57 jaar en laat een vrouw en twee kinderen achter. Op 5 november 2006 ordineerde Stamapostel Wilhelm Leber hem in de dienst in Buenos Aires in het ambt van Districtsapostel. [meer...]

Jezus Christus – het fundament van ons geloof

(29.09.2008) Zürich/Herne. Elke twee jaar roept Stamapostel Wilhelm Leber, hoogste zielzorger van de Nieuw-Apostolische Kerk, alle ambtsbroeders met vrouwen uit heel Europa bijeen voor een kerkdienst. Gisteren vond deze langverwachte dienst plaats in de kerk van Herne-Wanne-Eickel (Noordrijn-Westfalen), van waaruit die dienst per satelliet naar meer dan 550 Europese gemeenten uitgezonden werd. Belangrijke zondagsboodschap: Jezus Christus is het fundament, waarop ons geloof gebouwd moet zijn. [meer...]
Artikel 1 tot 10 van 27
<< Eerste < Vorige 1-10 11-20 21-27 Volgende > Laatste >>