Archief

Districtsapostelvergadering Karlsruhe besloot: Vanaf Pinksteren 2008 wordt de tekst van het “Onze Vader” aangepast.

(28.04.2006) Karlsruhe. Op 20 en 21 april vond in Karlsruhe een internationale vergadering plaats van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk. Uit de gehele wereld kwamen de Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers bij elkaar om theologische, strategische en organisatorische zaken te bespreken. Eenduidig werd het besluit genomen dat het “Onze Vader” vanaf Pinksteren 2008 wordt gebeden volgens de tekst van de dan officieel gebruikte bijbelversie. [meer...]

Besluit van de vergadering van Districtsapostelen te Karslruhe: Voortaan worden ordinaties bijtijds bekendgemaakt.

(28.04.2006) Zürich. Voortaan worden ordinaties bijtijds bekendgemaakt. Daarover zijn de Districtsapostelen het eens geworden tijdens de vergadering van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk te Karslruhe. Dit geldt zowel voor ordinaties van Districtsapostelen, Apostelen, Opzieners als ook voor opdrachten van districts- en gemeentevoorgangers. [meer...]

Te gast in het kantoor van de organisatie voor de katholieke wereldjeugddag

(26.04.2006) Keulen. Hermann-Josef Johanns is het hoofd van het kantoor in Keulen dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de katholieke wereldjeugddag. Vertegenwoordigers van de Nieuw-Apostolische Kerk Nordrhein-Westfalen hadden een ontmoeting met hem. Zij maken tegelijkertijd deel uit als leden van een werkgroep die voor de organisatie en voorbereiding van de Europese jeugddag 2009 van de Nieuw-Apostolische Kerk verantwoordelijk is. [meer...]

Apostel Ndomba Camunga overleden

(26.04.2006) Luanda/Angola. In de leeftijd van 57 jaar is Ndomba Camunga, Apostel in de Nieuw-Apostlische Kerk Angola, naar gene zijde geroepen. Hij stierf aan een hartstilstand tijdens een missiereis naar Ondjiva, Provincie Cuene. [meer...]

Ambtswisseling: Michael Ehrich is de nieuwe Districtsapostel van de gebiedskerk Zuid-Duitsland

(24.04.2006) Karlsruhe. Districtsapostel Klaus Saur was gedurende 25 jaar lang was verantwoordelijk voor de leiding van de nieuw-apostolische gebiedskerk Zuid-Duitsland. Op zondag, 23.04.2006, werd hem op feestelijke wijze ambtsrust verleend. Zijn opvolger is Michael Ehrich (46) uit Karlsruhe. [meer...]

Gesprekken met „Regenbogen-NAK“

(07.04.2006) Frankfurt. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met de „Regenbogen-NAK“, een initiatief van homofiele, lesbische, biseksuele en transseksuele christenen, overwegend uit de Nieuw-Apostolische Kerk. In opdracht van de kerkleiding is de gesprekspartner de werkgroep voor bijzondere aangelegenheden. Op dinsdag 13 maart 2006 was er weer een ontmoeting in Frankfurt. [meer...]

Opvolger voor N.A.K. Zuid-Duitsland staat vast

(31.03.2006) Stuttgart. Zoals al eerder aangekondigd zal Districtsapostel Klaus Saur op zondag 23 april 2006 op een feestelijke wijze de ambtsrust verleend gaan worden. Hij is al 25 jaar lang Districtsapostel en tegelijkertijd kerkpresident van de grootste nieuw-apostolische gebiedskerk in Duitsland. Tot zijn opvolger is Apostel Michael Ehrich (46) uit Karlsruhe bestemd. [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk in Guyana wordt vanuit de Verenigde Staten verzorgd

(31.03.2006) Georgetown/Guyana. Voortaan zal de Nieuw-Apostolische Kerk in Guyana (Zuid-Amerika) verzorgd gaan worden door de gebiekskerk USA. In een feestelijke kerkdienst in Georgetown werd deze wisseling officieel voltrokken. [meer...]

Apostel Alfred Nawa Katandu overleden

(15.03.2006) Mongu/Zambia. Enkele dagen na zijn 54ste verjaardag is Apostel Alfred Nawa Katandu overleden. Sinds oktober 2005 lag hij in het ziekenhuis als gevolg van een verkeersongeluk – vermoedelijk veroorzaakt door een hartaanval. [meer...]

Kerkdienst voor ambtsdragers in Wiesbaden: "Voor iedere ziel vechten"

(12.03.2006) Wiesbaden. In een bijzondere kerkdienst voor alle ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Europa richtte Stamapostel Wilhelm leber zich tot zijn broeders met de woorden: "Laat ons voor iedere ziel vechten!" Deze opdracht werd aan de ambtsbroeders door de Stamapostel meegegeven. [meer...]