Archief

Per satelliet naar meer dan 60 landen

(18.05.2007) Zürich/Hamburg. Het pinksterfeest 2007 is een grote gebeurtenis voor de Nieuw-Apostolische Kerk: in het congrescentrum CCH (Congress-Centrum-Hamburg) houdt de internationale kerkpresident en Stamapostel Dr. Wilhelm Leber op 27 mei 2007 een kerkdienst. Deze kerkdienst wordt per satelliet naar meer dan 60 landen op alle 5 continenten met beeld en geluid uitgezonden. [meer...]

INA Argentinië is online

(18.05.2007) Buenos Aires. ”Van harte welkom!” In vetgedrukte letters wordt deze vriendelijke uitnodiging getoond aan de bezoeker van de nieuwe website Iglesia Nueva Apostólica, die de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay afdekt. [meer...]

Stamapostel feliciteert Paus Benedictus XVI.

(13.04.2007) Zürich. „Het is een persoonlijke wens om u mijn oprechte geluks- en zegenswensen te geven voor uw 80-jarige verjaardag.“ Met deze woorden feliciteert Stamapostel Wilhelm Leber, internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, het geesteliijk hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk met zijn verjaardag. [meer...]

Feestelijke kerkdienst met wijding van Apostel Peter Klene

(19.03.2007) Groningen. Zondag 18 maart 2007 was een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In Peter Klene ontvingen de geloofsbroeders- en zusters weer een Apostel. Hij zal tezamen met Districtsapostel Theodoor de Bruijn de werkzaamheden op het gebied van zielzorg en organisatie van deze gebiedskerk leiden. [meer...]

Peter Klene wordt nieuwe Apostel voor Nederland

(19.02.2007) Zürich. Op 18 maart a.s. zal Stamapostel Wilhelm Leber, de wereldwijde leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, een kerkdienst in Groningen (NL) houden. Daarin wordt de huidige Opziener Peter Klene (49) tot Apostel gewijd. Districtsapostel Theodoor de Bruijn, verantwoordelijk voor de gebiedskerk Nederland, liet in alle gemeenten een schrijven hierover voorlezen. [meer...]

NAK Canada: vernieuwde website

(30.01.2007) Waterloo. De NAK Canada heeft een vernieuwde website. Met een geheel nieuwe en zeer frisse layout wordt de bezoeker met een vriendelijk „welcome“ begroet. Wat inhoudelijk nieuw is zijn de onderdelen voor nieuwe en geregistreerde bezoekers. Een versie in de Franse taal rondt de positieve indruk af. [meer...]

NAK Litouwen presenteert zich op het internet

(28.01.2007) Klaipéda. De Nieuw-Apostolische Kerk in Litouwen is vandaag de dag vertegenwoordigd met een eigen website. In drie talen: Litouws, Russisch en Engels worden bezoekers door het aanbod op het web geleid. Ook een contactadres voor verdere informatie staat ter beschikking. [meer...]

Nieuw standpunt over transseksualiteit

(11.01.2007) Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk publiceert een nieuw standpunt over transseksualiteit. Daarin staat o.a.: of en in welke omvang een mens, die in zijn transseksualiteit onherroepelijk is vastgelegd, door de geslachtsaanpassingen schuld tegenover God op zich laat, is alleen voorbehouden aan het oordeel van God. Geslachtsaanpassingen zijn onderdeel van de eigen verantwoording. [meer...]

De Heilige Geest en Zijn wijze van werken

(11.01.2007) Zürich. Naast de op 24 januari 2006 bekendgemaakte standpunten van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot de Heilige Waterdoop en Heilige Verzegeling, alsmede de verhandelingen over exclusitiviteit, zijn er uitspraken over de Heilige Geest gedaan. In samenhang met deze twee laatstgenoemde verhandelingen is er de vraag gerezen of er geen tegenstelling bestaat dat aan de ene kant het afdragen van de Heilige Geest tijdens de Heilige Verzegeling aan het ambt van Apostel is gebonden, terwijl aan de andere kant er sprake van is dat de Heilige Geest ook in andere kerkelijke gemeenten werkzaam kan zijn. [meer...]

“Meer waarde verbinden aan het Heilig Avondmaal”

(02.01.2007) Zürich. „De viering van het Heilig Avondmaal moet in de diensten meer gewicht krijgen.“ Daar is Stamapostel Wilhelm Leber voorstander van. In het interview met de redactie van de “Onze Familie” licht de Stamapostel bovendien toe, waarom hij scholing van de dienaren noodzakelijk acht. Vervolgens kondigt hij voor het najaar van 2007 een tweede informatieavond aan. Vragen over de kerkgeschiedenis zouden het thema kunnen zijn. [meer...]
Artikel 21 tot 30 van 30
<< Eerste < Vorige 1-10 11-20 21-30 Volgende > Laatste >>