Archief

Vaticaan antwoordt op condoléancebrief

(09.05.2005) Zürich. Post voor de Stamapostel afkomstig van het Vaticaan. Staatssecretaris Monseigneur Caccia bedankt zich hierin voor de condoléancebrief van de Stamapostel naar aanleiding van de dood van paus Johannes Paulus II. [meer...]

Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot het begrip zonde

(29.04.2005) Zürich. Al in april vorig jaar kwam de vergadering van Districtsapostelen in Zürich met een nieuw standpunt over het begrip zonde. Het nieuwe daaraan is, dat voor het eerst een onderscheid wordt gemaakt tussen zonde en schuld. [meer...]

Stamapostel feliciteert Paus Benedictus XVI.

(20.04.2005) Zürich. Stamapostel Richard Fehr wenst het nieuwe hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, Paus Benedictus XVI, Gods hulp toe. In zijn felicitatiebrief gaat de leider van de Nieuw-Apostolische Kerk ook in op de dringende behoeften van de huidige tijd. [meer...]

De 144.000: Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk

(15.04.2005) Zürich. Het getal en de symboliek van de 144.000 hebben in de geschiedenis en leer van de Nieuw-Apostolische Kerk altijd een grote rol gespeeld. Nu is er een omvangrijk standpunt over dit complexe thema verschenen dat overeenstemt met de huidige leer. [meer...]

Argentinië krijgt nieuwe Districtsapostelhelper

(14.04.2005) Buenos Aires. Norberto Rubén Batista (54) is de nieuwe Districtsapostelhelper aan de zijde van Districtsapostel Mario Fiore (68). Aan de kerkdienst die in de centrale kerk in Buenos Aires plaatsvond, namen meer dan 90.000 deelnemers deel die live of per uitzending door satelliet de kerkdienst mee konden beleven. [meer...]

Condoléancebrief bij de dood van paus Johannes Paulus II.

(05.04.2005) Zürich. "Door zijn charisma heeft hij niet alleen de harten van de jeugd gewonnen, maar ook de genegenheid van miljoenen gelovigen uit alle volken over de gehele wereld verkregen" - met deze woorden sprak Stamapostel Richard Fehr zijn respect uit over de afgelopen zaterdag overleden paus Johannes Paulus II. [meer...]

Confirmatie 2005: Welkom in de kring van de jeugd!

(19.03.2005) Zürich. "Maar wie volhardt tot aan het einde, die zal behouden worden" is dit jaar het groetwoord van de Stamapostel aan de confirmanten van de Nieuw-Apostolische Kerk. Nadat ze op een feestelijke wijze de zegen op hun confirmatie hebben gekregen, worden de jonge christenen hartelijk welkom geheten in de jeugdgroep van de gemeente. [meer...]

Nieuwe verantwoordelijkheid voor het nieuw-apostolische werk in Scandinavië

(18.03.2005) Hamburg. In een kerkdienst op 13 februari 2005 in Tondem (Denemarken) heeft Districtsapostel Wilhelm Leber een nieuwe regeling getroffen voor de verzorging van de gemeenten in Denemarken, Noorwegen en Schweden: Apostel Dieter Böttcher zal voortaan de verantwoording dragen over het werk van de Nieuw-Apostolische Kerk in Denemarken, Zweden en Noorwegen. [meer...]

Het geloven in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen

(24.02.2005) Zürich. Das Entschlafenenwesen hat in der Neuapostolischen Kirche traditionell eine hohe Bedeutung. Seit über 50 Jahren feiern neuapostolische Christen dreimal im Jahr einen Entschlafenengottesdienst. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass es nur wenig Literatur zu diesem Thema gibt. [meer...]

Tsunami-ramp: Een hartelijk bedankt aan alle gevers

(23.02.2005) Zürich. De Tsunami-ramp in de Zuid-Indische Oceaan is al ongeveer twee maanden geleden gebeurd en nog steeds worden er mensen vermist en nog steeds komen er giften binnen in een omvang die nog niet eerder is voorgekomen. [meer...]
Artikel 21 tot 30 van 34