Archief

Districtsapostel Mario Fiore zal in november de amtsrust worden verleend

(11.09.2006) Buenos Aires. Districtsapostel Mario Fiore (69), leider van de nieuw-apostolische gebiedskerk Argentinië, zal op 5 november de ambtsrust verleend worden. Stamapostel Wilhelm Leber zal daarvoor naar Argentinië reizen. Op zondag 5 november 2006 zal hij een kerkdienst houden in de hoofdstad Buenos Aires en op dinsdag 7 november 2006 een kerkdienst in de meest zuidelijk – wereldwijd gezien - gelegen nieuw-apostolische gemeente Ushuaia (Vuurland). [meer...]

De internationale website in een nieuw jasje

(24.07.2006) Zürich. Zoals al eerder is aangekondigd, staat de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal aan de vooravond van een relaunch. Op 1 augustus 2006 zal optisch en inhoudelijk gezien een nog moderner en omvangrijker aanbod beschikbaar zijn. Stamapostel Leber heeft het nieuwe product al aan de Districtsapostelen uit de gehele wereld laten zien. [meer...]

Acht Opzieners en twee Apostelen gewijd: Stamapostel is te gast in Nelspruit/Zuid-Afrika

(19.07.2006) Nelspruit/Zuid-Adrika. De nieuw-apostolische gemeente in Nelspruit, de hoofdstad van de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga met ca. 65.000 inwoners, ligt ongeveer 330 kilometer ten oosten van Johannesburg. De gemeente verheugde zich op het hoge bezoek: Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk hield de kerkdienst op zondag. [meer...]

Ambtsrustverleningen en wijdingen in Zambia

(15.07.2006) Lusaka. Tijdens een feestelijke kerkdienst op 09.07.2006 in Lusaka/Zambia waren er twee ambtsrustverleningen en twee wijdingen. Het was het eerste bezoek van de internationale kerkleider Wilhelm Leber in zijn ambt als Stamapostel naar dit Afrikaanse land, ten zuiden van de evenaar gelegen. [meer...]

Vernieuwde website van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal

(10.07.2006) Zürich. De internationale website van de Nieuw-Apostolische Kerk biedt sinds jaren een omvangrijk aanbod met actuele meldingen en reportages afkomstig uit de “nieuw-apostolische wereld”. Vanaf 1 augustus 2006 wordt het online-aanbod vernieuwd: de inhoud wordt uitgebreid en de layout wordt gemoderniseerd. [meer...]

De Heer gediend met volle overgave: Districtsapostelhelper Karl Hoffmann op feestelijke wijze de ambtsrust verleend

(21.06.2006) Birmingham. Districtsapostelhelper Karl Hoffmann woont eigenlijk in Florida, maar daar is hij nauwelijks aan te treffen. Als Districtsapostelhelper in de nieuw-apostolische gebiedskerk USA brachten talrijke en grote werkgebieden hem naar de meest verafgelegen gebieden in de wereld. Afgelopen zondag werd hem op 65-jarige leeftijd de welverdiende ambtsrust verleend. [meer...]

De Stamapostel deelt mee: Districtsapostelhelper Karl Hoffman wordt de ambtsrust verleend

(13.06.2006) Zürich. Districtsapostelhelper Karl Hoffmann (65) uit de Verenigde Staten zal aankomende zondag de welverdiende ambtsrust krijgen. Stamapostel Wilhelm Leber, internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, houdt de kerkdienst in Birmingham, Engeland. [meer...]

Pinksterdienst 2006 vanuit Kaapstad: 14 Satellieten zorgden voor een vlekkeloze uitzending

(09.06.2006) Kaapstad. In totaal 1,7 miljoen gelovigen in 8.000 kerken zagen en hoorden de Pinksterdienst met Stamapostel Leber vanuit Kaapstad. Dankzij de moderne satelliettechniek was het mogelijk om deze grote gebeurtenis voor de Nieuw-Apostolische Kerk naar alle vijf de continenten uit te zenden. [meer...]

Pinksterboodschap van Stamapostel Wilhelm Leber: “Niet terugdeinzen, strijden!”

(07.06.2006) Kaapstad. De pinksterboodschap van Stamapostel Wilhelm Leber was bestemd voor alle nieuw-apostolische christenen op alle continenten. De kerkleider moedigde aan om soeverein met het geloof om te gaan. “De strijd des geloofs aangaan”, luidde zijn boodschap. [meer...]

Pinksteren 2006: Vervuld zijn van de Heilige Geest!

(07.06.2006) Kaapstad. Stamapostel Wilhelm Leber hield de pinksterdienst dit jaar in Kaapstad (Zuid-Afrika). Hij predikte over het vervuld zijn van de heilige Geest. “Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God”. [meer...]