Archief

Stellingname van de Nieuw-Apostolische Kerk over het omgaan met sex

(02.06.2004) Zürich. De wereldwijde verschillende culturen waarin de kerk werkzaam is in ogenschouw nemend, neemt de kerkleiding stelling over bepaalde vragen die te maken hebben met het omgaan met sex binnen en buiten het huwelijk. Daarbij ondersteunt de kerk alle maatschappelijke inspanningen voor de bijzondere bescherming van huwelijk en gezin. [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk schrijft nieuwe stellingname over het begrip zonde

(02.06.2004) Zürich. Zijn er "grote", of zijn er ook "kleine" zonden? Wanneer weegt de ene zonde zwaarder dan de andere? Dit vroegen de Stamapostel en de Districtsapostelen zich af tijdens de districtsapostelvergadering in Zürich die van 28 - 30 april 2004 werd gehouden. Uitkomst was een nieuwe stellingname over het begrip "zonde", die eerst aan de ambtsdragers van de kerk en daarna aan alle leden en geïnteresseerden worden doorgegeven. [meer...]

Internationale webmasterbijeenkomst in Hannover Nieuw-Apostolische Kerk gaat de inter-netwerkzaamheden stroomlijnen

(12.05.2004) Hannover. De Nieuw-Apostolische Kerk en Internet - over dit thema bogen de webmasters van de Eu-ropese gebiedskerken zich tijdens een vergadering in Hannover. Ongeveer 30 deelnemers waren bijeengekomen om hun ervaringen op dit terrein van de kerkelijke evangelisatiearbeid uit te wisselen. [meer...]

Confirmatie 2004: ... en geef mij aan U over, drie-enig God!

(04.04.2004) Zürich. Driemaal cijfer 4 - in vele nieuw-apostolische gemeenten vinden dit jaar de kerkdiensten met confirmatie plaats op 4 april. Weer treden jonge nieuw-apostolische christenen voor het altaar. Ze spreken de confirmatiegelofte uit en beloven aan God hun trouw: "Ik verzaak de duivel en al zijn werk en wezen en geef mij aan U over, o drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het geloof en de gehoorzaamheid en het ernstig voornemen U trouw te zijn tot aan mijn einde. Amen." Een jaar van confirmatieonderricht ligt achter hen - de mooie tijd bij de jeugd ligt voor hen. [meer...]

Victor Bezgans wordt nieuwe Districtsapostelhelper voor Rusland

(01.03.2004) Berlijn. De Berlijnse gemeente Treptow was de waardige plaats voor de feestdienst op 29 februari 2004 met Stamapostel Richard Fehr. Alle ambtsdragers en hun vrouwen uit geheel Europa van de Nieuw-Apostolische Kerk waren of lijfelijk aanwezig of via satelliet aangesloten. Victor Bezgans werd tot Districtsapostelhelper beopdracht en Sergej Bastrokow tot Apostel geordineerd. [meer...]

Districtsapostel Horst Ehlebracht is overleden!

(06.02.2004) Herford. Horst Ehlebracht, Districtsapostel in ruste uit Nordrhein-Westfalen, is op de leeftijd van 67 jaar overleden. Toen hem door Stamapostel Richard Fehr op 1 januari van het afgelopen jaar ambtsrust werd verleend, na meer dan 43 jaar werkzaam te zijn geweest als ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk, wijdde de Stamapostel aan hem het volgende gedeelte uit de bijbel: "Verootmoedigt u voor de Heer, zo zal Hij u verhogen." (Jakobus 4:10). Dit woord geldt nu voor de familie en allen die leed dragen. [meer...]

Kerkdienst met wijding in Sri Lanka

(21.01.2004) Zürich. Stamapostel Richard Fehr maakte de eerste grote buitenlandse reis van dit jaar naar de hoofdstad van Sri Lanka, Colombo. In een feestelijke dienst verleende hij Apostel Shridhar Sonpasare ambtsrust en wijdde hij Opziener Egnati Lukas Jagtap tot nieuwe Apostel voor India. [meer...]
Artikel 11 tot 17 van 17
<< Eerste < Vorige 1-10 11-17 Volgende > Laatste >>