Humanitaire projecten

Jörg Leske is het nieuwe hoofd van "NAK-karitativ"

29.09.2011

Jörg Leske (links) volgt Bernd Klippert op als hoofd van "NAK-karitativ" (Foto: NAK NRW)

Dortmund. De hulporganisatie "NAK-karitativ" heeft een nieuw hoofd. Het huidige, reeds lang werkzame hoofd Bernd Klippert beëindigt op 30 september 2011 zijn werkzaamheden, maar blijft actief in de raad van bestuur. Zijn opvolger heet Jörg Leske (58). Hij is sinds de oprichting van de hulporganisatie bestuurslid en sinds 2007 voorzitter.

Sinds de oprichting van "NAK-karitativ" in 2001 leidt Bernd Klippert (65) de activiteiten van hulpwerk door nieuw-apostolische kerken in Duitsland. Gedurende deze periode ondernam hij meer als 50 buitenlandse reizen, controleerde hij projecten ter plaatse, gaf hij impulsen voor het oprichten van kerkelijke hulporganisaties en begeleidde hij deze in de eerste jaren. Deze zijn in het bijzonder de 'Henwood Foundation' in Zambia, Zimbabwe en Malawi, 'KUMEA' in Kenia, 'VENAT' in Senegal, 'REGARD' in Niger en de 'NAC-Relief foundation' op de Filipijnen.

Betrekkingen met andere organisaties

Ook betrekkingen met niet-kerkelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld 'Help' of het 'Deutschen Welthungerhilfe' werden uitgebouwd. Samen met deze partners werden een veelvoud aan projecten afgewikkeld en bij rampen samengewerkt: De tsunami, de aardbevingen in Pakistan, Malawi en Haïti, de overstromingen in Pakistan en de huidige hongersnood in Oost-Afrika.

Tijdens de gisteren beëindigde districtsapostelvergadering sprak stamapostel Wilhelm Leber zijn waardering uit voor het hoofd, die steeds als aanspreekpunt had gefungeerd en bekwaam de nood van de hulpbehoevenden wist te vertegenwoordigen!

Jörg Leske (58) is sinds 1994 assistent van districtsapostel Wilfried Klingler. Door zijn langdurige bestuurswerk bij "NAK-karitativ" en zijn werk bij bovenregionale comités in de kerk zijn hem de taken van hulporganisatie toevertrouwd.

78 projecten

Aan het einde van 2010 was "NAK-karitativ" met 78 projecten bezig, overwegend ten zuiden van de Sahara. Een bijzonder zwaartepunt ligt op het gebied van landbouw en watervoorzieningen, daarbij komen geneeskundige projecten. Voor deze projecten en rampen kreeg de organisatie in 2010 middelen met een omvang van 2,5 miljoen euro toebedeeld en alleen al de inzameling ten behoeve van de hongersnood in Oost-Afrika dit jaar bracht bijna 1 miljoen euro op.