Humanitaire projecten

Sri Lanka: families keren naar hun dorpen terug

25.05.2011

Noodlijdende minderheid in Sri Lanka (Foto: NAC Canada)

Zürich. „Wij zijn blij met elke vorm van ondersteuning – geestelijk en humanitair“; met deze woorden richt Districtsapostelhelper John Sobottka een brief aan Stamapostel Wilhelm Leber en beschrijft daarin de situatie in de nieuw-apostolische gemeenten in het noorden van Sri Lanka. Intussen is begonnen met de hulp voor de nieuw-apostolische families, die na de burgeroorlog uit de talrijke interneringskampen naar hun verwoeste dorpen terugkeren. Deze families van de Tamilminderheid hebben jarenlang onder verschrikkelijke omstandigheden geleefd. Nu staan ze voor een totale ondergang.

Stamapostel Wilhelm Leber heeft inmiddels de hulporganisatie »NAK-charitatief« ingeschakeld. Van daaruit heeft men contact opgenomen met mogelijke donateurs, met in het crisisgebied werkzame partnerorganisaties en met het Aposteldistrict Canada van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Vier actiegebieden

De acute crisis in het noorden van Sri Lanka valt uiteen in vier gebieden van zorg: allereerst de noodvoorziening met levensmiddelen en zaaigoed, kleding en huisraad om direct te kunnen overleven. Aansluitend moet hulp geboden worden bij de wederopbouw, zodat de getroffen gezinnen hun leven opnieuw kunnen organiseren. Ook maatregelen op het gebied van de infrastructuur zoals bouw van waterputten en sanitaire artikelen worden gepland en tot slot is ook het scheppen van een kerkelijke infrastructuur een punt van zorg.

Volgens een inschatting van »NAK-charitatief« zouden de drie eerste gebieden door kerkelijke hulporganisaties financieel afgedekt kunnen worden. De projectcoördinator van de nieuw-apostolische hulporganisatie zal de afstemming van de projecten met vertegenwoordigers van de Nieuw-Apostolische Kerk Canada, de projectverantwoordelijken uit Sri Lanka en met de in de regio van de vroegere burgeroorlog werkzame internationale hulporganisatie ter plaatse begeleiden en bij vragen op het gebied van logistiek, verwerving en verplaatsing adviseren.

Begin van hulp

»NAK-charitatief« heeft al € 15.000 noodhulp uit reservemiddelen ter beschikking gesteld. Voor wederopbouw- en vestigingsprojecten wordt ongeveer € 80.000 - € 120.000 begroot. Nu al hebben de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal $ 20.000, de Stichting tot algemeen nut van de Nieuw-Apostolische Kerk Zwitserland € 15.000 voor humanitaire projecten en het zendingswerk van de Nieuw-Apostolische Kerk Zwitserland nog eens € 10.000 voor kerkelijke hulpacties toegezegd. Omdat het vrij komen van nog eens 300 nieuw-apostolische christenen uit de internering- en overgangskampen verwacht wordt, moet met een voortgaande giftenbehoefte rekening gehouden worden.

»NAK-charitatief« verzoekt om giften onder het motto „Directe hulp voor Sri Lanka“ en publiceert op haar website het Rekeningnummer voor giften.