Humanitaire projecten

Heftige serie aardbevingen ook in Malawi

15.01.2010

Aardbeving op Haïti (Grafiek: Unicef)

Zürich/Dortmund. Ook in het Afrikaanse land Malawi heeft zich een aardbeving met aanzienlijke gevolgen voor de bevolking voorgedaan. In december 2009 werd de provincie Karonga door heftige aardschokken met een kracht van 6.0 op de schaal van Richter getroffen. »NAK-karitativ«, de Duitse hulporganisatie van de Nieuw-Apostolische Kerk, zamelt giften in, zowel voor Haïti als voor Malawi.

In een persmededeling op de website van »NAK-karitativ« bericht de hulporganisatie, dat de aarde sinds de 9e december in Malawi nog steeds niet tot rust gekomen is. „Na de eerste aardbeving houden de naschokken, voor een deel met grote kracht, tot vandaag toe aan. Doden en gewonden zijn ook daar te betreuren, duizenden huizen midden in de regentijd onder dekzeilen en lijden onder de nattigheid en het tekort aan voorzieningen.“

Ondertussen beginnen de eerste leveringen met hulp voor Haïti te lopen. »NAK-karitativ« onderzoekt eigen hulpmaatregelen en roept op tot doneren.

Hulp in de chaos

Bernd Klippert, secretaris van »NAK-karitativ« voegt daaraan toe: „Met het oog op het instorten van de Staatsadministratie en de infrastructuur van het land is het de belangrijkste opgave om een chaos op het gebied van de humanitaire hulp te vermijden.” Daarom moet ermee gerekend worden, dat pas na enkele dagen een begin gemaakt kan worden met geplande en gestructureerde maatregelen.

Op het eiland Haïti wonen 2.000 nieuw-apostolische christenen. De voor de Cariben verantwoordelijke kerkbestuurder, Districtsapostel Leonard Kolb uit de VS, heeft de gemeenten in zijn werkgebied tot doneren opgeroepen (wij berichtten).

Eerste maatregelen voor Malawi en Haïti

De projectplanning van »NAK-karitativ« voor Malawi, in samenwerking met de de kerk-eigen Henwood-Foundation, voorziet in een onmiddellijk te nemen maatregel de beschikbaarstelling van 50.000 Euro. Voor Haïti is er parallel een ondersteuningsaanbod van het Missiewerk van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Duitsland.

Giften kunnen vanaf heden overgemaakt worden onder vermelding van „Aardbeving Haïti/ Malawi“ op rekeningnummer 104 014 500 bij de Dresdner Bank Dortmund, BLZ 440 800 50.

Lees ook de Mededeling op de website van »NAK-karitativ«.