Humanitaire projecten

Veilig en menswaardig leven

09.10.2009

»NAK-karitatif« heeft een nieuwe website

Eerste giften voor de Springplank Foundation (Foto: NAK Zuidoost-Azië)

Dortmund. De nieuw-apostolische hulporganisatie »NAK-karitatif« (NAK-charitatief) heeft vanaf vandaag een nieuwe website op het internet. Die biedt een goed inzicht in „een hulporganisatie van de Nieuw-Apostolische Kerken in Duitsland, die zelfstandig of in samenwerking met de kerk of met competente partnerorganisaties in binnen- en buitenland projecten en hulpacties initieert of ondersteunt, zodat mensen veilig en menswaardig kunnen leven.“ Voor het eerst wordt ook een Engelse vertaling aangeboden.

In de rechter kolom treft de geïnteresseerde bezoeker de actuele meldingen. Schokkend bijvoorbeeld is het, hoe zwaar en verwoestend meerdere tropische stormen en aardaardverschuivingen hele landstreken in de Filippijnen getroffen hebben. Duizenden mensen vrezen voor hun leven! »NAK-karitativ« helpt met een eerste steun en vraagt om meerdere giften. Ook schenkingen online zijn mogelijk.

 

Situatie in de Filippijnen is dramatisch

Districtsapostel Urs Hebeisen uit Manilla bericht, dat hij de Springplank Foundation en de vereniging ‘Circle of Friends’ al 350.000 Filippijnse Pesos kon overhandigen (rond 5.500 Euro). „Met grote dankbaarheid en vreugde over de zo nodige ondersteuning van de rampenhulp zijn deze schenkingen van »NAK-karitativ« in ontvangst genomen.“

Echter, meer ongeluk nadert. Districtsapostel Hebeisen: „De eerste hulp is nog niet voorbij of er bereiken ons nieuwe verschrikkelijke tijdingen. Het noordelijke deel van Luzon is van de buitenwereld afgesneden. Watervloed- en modderlawines hebben in de achterliggende nacht verwoestingen aangericht. Door het instorten van bruggen kon de taakgroep van de jeugd niet uitrukken. Nog steeds is de omvang van de schade niet te overzien, maar volgens de eerste berichten zijn ook enkele van onze gemeenten getroffen.“ Hij deelt verder mee, dat op dit moment reddings- en hulpmaatregelen slechts door het leger mogelijk zijn. „Maar wij zijn “stand-by” en zullen zo spoedig mogelijk proberen om de getroffenen broeders en zusters te bereiken.“

Hij besluit zijn korte verslag met de woorden: „Hartelijk dank dat u aan ons denkt!“

» Naar de Website van »NAK-karitativ«