Humanitaire projecten

In Zambia dreigt een hongersnood

10.04.2008

Geëvacueerde families in Zambia

Overstromingen in vele provincies (Foto’s: NAK-charitatief)

Dortmund/Lusaka. De drie maanden durende regentijd in Zambia bezorgde enkele provincies een zodanig zware en langdurige regenval, zoals die sinds mensenheugenis niet voorgekomen is (wij berichtten). “NAK-charitatief”, de Duitse hulporganisatie van de Nieuw-Apostolische Kerk, met haar zetel in Dortmund, rekent in de loop van de maanden mei tot november op een massale behoefte aan levensmiddelenhulp, omdat het land voor een algemene hongersnood staat. Bernd Klippert, secretaris van “NAK-charitatief”, taxeert voor de acute hulp minstens  € 350.000. Voor de latere hulp aan levensmiddelen en zaaigoed komt daar nog  € 500.000 bij.

De gevolgen van de regencatastrofe zijn vooral rampzalig in de landbouw: vele boeren moesten onder ogen zien, dat het nieuwe zaad, dat zij voor het begin van de regen op de velden hadden uitgezaaid, door de watermassa’s werd weggespoeld. Bijzonder het maïs, dat al tot een bepaalde hoogte opgegroeid was, werd door het wekenlang op de akker staande water zodanig beschadigd, dat de planten afstierven en na het stoppen van de regen verdroogden. Zelfs op grote velden, die in normale jaren de boeren een toereikende zelfverzorging en op de markten tot verkoopbare overschotten garant stonden, zal dit jaar niet één maïskolf te oogsten zijn. En voor een nieuwe uitzaaiing is het te laat.

Een algeheel verlies dreigt ook bij de verbouw van boomwol. Dit voedingsgewas wordt vooral in enkele maïsregio’s als tweede inkomstenbron verbouwd. Dit jaar zullen de planten, die niet helemaal vernietigd werden, slechts noodgerijpte vruchtgroepen ontwikkelen en niet te verkopen zijn.

Alle landstreken werden getroffen

Getroffen zijn niet alleen de laagvlakten met de rivieren, maar ook de hoogvlakten. Zelfs in heuvelachtig gebied zijn ernstige oogstverliezen te betreuren. Alleen al onder de leden van de kerk moet met 200.000 getroffen mensen gerekend worden. Nog ernstiger trof de regenval en de daardoor ontstane overstromingen de families, die direct in de laagvlakten bij de rivieren leven.

“NAK-charitatief” bericht, dat mensen vaak ’s nachts verrast worden door de watermassa’s. Bij overhaaste evacuaties konden zij alleen maar datgene redden, wat ze, naast hun kinderen, nog met zich mee konden dragen. Deze families verloren werkelijk alles: hun hut, huisraad, werktuigen, gereedschap en overige bezittingen. De door vele vissers bewoonde eilanden staan ook nu nog onder water. Een terugkeer van de bewoners zal voor eind juni niet mogelijk zijn. Zij leven nu allemaal in ontoereikende noodopvang, onvoldoende beschermd tegen de hitte van de dag en de kou van de nacht.

Op enkele plaatsen worden nieuw-apostolische kerkgebouwen als noodonderkomens gebruikt. In Chanyanya aan de Kafue-Rivier slapen rond de 120 personen dicht op elkaar op de betonnen grond van de kerkzaal. Overdag speelt het leven zich buiten af. Nu al kan er niet elke dag een warme maaltijd klaargemaakt worden. De toestand van die mensen is uiterst moeilijk en slechts door onmiddellijke hulp te lenigen.

Kerkelijke plannen (directe hulp)

Districtsapostel Charles Ndandula, leider van de Nieuw-Apostolische Kerk in Zambia, heeft een kerkelijk comité voor noodhulp ingesteld. Een eerste noodhulp moet om te beginnen aan geëvacueerde families ter beschikking gesteld worden. Niet alleen de gemeenteleden worden ondersteund, maar alle in noodonderkomens levende mensen. Deze eerste hulp omvat bij voorkeur levensmiddelen, kleding en wollen dekens. Later moet vooral zaaigoed uitgereikt worden, zodat de nieuwe uitzaaiing kan beginnen nog voordat de volgende regentijd komt.

Volgens inschattingen van “NAK-charitatief” is bovendien de intensivering van het al gestarte hongerpreventieprogramma dringend vereist. De catastrofe heeft ook duidelijk aangetoond, aldus Bernd Klippert, dat de in het project bevoordeelde diversiteit, aangebracht in de veldaanplant van cassave (maniok) en zoete aardappelen, de extreme gevolgen van de zware regenval veel beter doorstaan heeft. Deze families kunnen ten minste in hun eigen levensonderhoud voorzien.

“NAK-charitatief” schat voor de acute hulp om te beginnen  € 350.000 nodig te hebben. Voor de hulp met latere levensmiddelen en zaaigoed zullen minstens nog eens  € 500.000 nodig zijn. Alleen uit de aanwezige reserves van de hulporganisatie kunnen deze middelen niet opgebracht worden. Om die reden vraagt “NAK-charitatief” om ondersteuning.

Nadere informatie met betrekking tot het thema en de nummers waarnaar giften kunnen worden overgemaakt, vindt u op de website van “NAK-charitatief”.