Humanitaire projecten

NAK-charitatief kiest partij voor staten in de Sahelzone

20.09.2007

Dortmund. Na de ongewoon sterke regenval in de landen in de Sahelzone stelt NAK-charitatief, de hulporganisatie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Duitsland, vast welke noodmaatregelen op korte – of middellange termijn voorbereid moeten worden en welke middelen beschikbaar gesteld moeten worden voor overeenkomstige projecten. Schenkingen zijn dringend gewenst.

In de staten van de Sahelzone op het Afrikaanse continent is het tot de zwaarste overstromingen sinds mensenheugenis gekomen. Van Senegal in het westen tot voorbij Oeganda in het oosten van het continent zijn er miljoenen mensen door getroffen. De verwoesting van de oogst en het feit, dat vruchtbaar akkerland door de watervloeden weggespoeld is, laat naast de acute noodsituatie ook grote vrees bestaan voor enorme gevolgschaden.

 

52.000 Euro noodhulp voor slachtoffers van de aardbevingen in Peru

Ook de hulp als gevolg van de aardbevingen in Peru is intussen gestart. NAK-charitatief heeft noodhulp en wederopbouwprojecten in Peru in gang gezet, in samenwerking met HELP e.V. – hulp bij zelfhulp, Bonn en HelpAge-Duitsland, Osnabrück. In samenwerking met de beide Duitse hulporganisaties en hun Peruaanse partners worden directe hulpacties en wederopbouwprojecten in het aardbevingsgebied ondersteund. HELP was al partner bij de wederopbouwhulp in Pakistan na de aardbeving, die daar in 2005 plaatsvond. NAK-charitatief onderhoudt met de partnerorganisaties een levendige uitwisseling van informatie en zal over de projecten berichten. Tot nu toe werd 52.000 Euro uit middelen van het rampenfonds vrijgegeven.

Lees de nieuwsbrief op de Website van NAK-charitatief.