Humanitaire projecten

Die Hilfsbereitschaft ist großartig!

24.01.2005

Zürich. De hulpbereidheid van nieuw-apostolische christenen voor de vele slachtoffers van de Tsunami-ramp in de Zuid-Indische Oceaan is magnifiek! Alleen al in Duitsland is tot nu toe meer dan 2 miljoen Euro aan giften binnengekomen. Het hulpfonds van de Nieuw-Apostolische Kerk in Zwitserland omvat een bedrag van 250.000 Zwitserse Franken.

NAK-Charitatief, de charitatieve hulporganisatie van de nieuw-apostolische gebiedskerken in Duitsland, heeft tot nu toe meer dan 1.3 miljoen Euro aan donaties binnengekregen. Ongeveer 200.000 Euro is als directe hulp aan de hulporganisaties "terres des hommes" en de "Deutsche Welthungerhilfe" gegeven. Meer geld zal in langdurige opbouwprojecten worden geïnvesteerd. In een schrijven gericht aan de gemeenten in Noord-Duitsland en Nordrhein-Westfalen bedankt Districtsapostel Wilhelm Leber de leden voor deze geweldige inzet. "Dit zichtbare teken van liefde door de giften aan de hulpbehoevenden is een stuk praktische invulling van het nieuw-apostolische geloof", aldus de Districtsapostel.

Alleen al in Zuid-Duitsland zamelden de geloofsbroeders- en zusters ongeveer 900.000 Euro in! In een brief aan de gemeenten deelt Districtsapostel Klaus Saur mee hoe deze steun hem heeft bewogen. 200.000 Euro gaat naar de hulporganisatie UNICEF en hetzelfde bedrag gaat naar het Duitse Rode Kruis. 25.000 Euro gaat naar een waterproject in samenwerking met de Universiteit van Karlsruhe.

Ook Districtsapostel Armin Studer uit Zwitserland heeft zijn geloofsbroeders- en zusters bedankt in een brief aan de gemeenten. Van de meer dan 250.000 Zwitserse Franken binnengekomen giften zijn 100.000 CHF aan de "Glückskette" - een samenwerkingsverband van meerdere hulporganisaties - overgemaakt.

Giften voor de in nood gekomen mensen in het Zuiden van Azië zijn via NAK-Charitatief, via het missiewerk van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Duitsland of via andere hulporganisaties van de Nieuw-Apostolische Kerk mogelijk.

Links naar enkele berichten van de gegeven hulp door de donaties:

www.nak.de/karitativ

www.nak-sued.de/text/p_6_1.html

www.nak.ch/news/news05_1.html

www.nac-usa.org/outreach/special/Aidfund/aid1.asp

www.nac-canada.org/outreach/country/canada/default.asp

Meer details zullen volgen.