Archief

Hulporganisatie gepland in Oost-Afrika

(03.12.2009) Dortmund. »NAK-charitatief« deelt mee, dat in januari van het volgend jaar een kerkelijke hulporganisatie zal worden gesticht in Oost-Afrika. Het hoofdkantoor zal in de Keniaanse hoofdstad Nairobi komen en van daaruit charitatieve hulp in Kenia, Oeganda, Tanzania en Zanzibar coördineren. Daarover zijn Crispin Sanjase, zakelijk leider van de Henwood-Foundation (Zambia), en Bernd Klippert, leider van de hulporganisatie »NAK-charitatief« (Duitsland) het eens geworden. [meer...]

Veilig en menswaardig leven

(09.10.2009) Dortmund. De nieuw-apostolische hulporganisatie »NAK-karitatif« (NAK-charitatief) heeft vanaf vandaag een nieuwe website op het internet. Die biedt een goed inzicht in „een hulporganisatie van de Nieuw-Apostolische Kerken in Duitsland, die zelfstandig of in samenwerking met de kerk of met competente partnerorganisaties in binnen- en buitenland projecten en hulpacties initieert of ondersteunt, zodat mensen veilig en menswaardig kunnen leven.“ Voor het eerst wordt ook een Engelse vertaling aangeboden. [meer...]

In rampgebied op Filippijnen is begonnen met eerste hulp

(08.10.2009) Manilla. Districtsapostel Urs Hebeisen, vertegenwoordiger van de Nieuw-Apostolische Kerk in de Filippijnen, meldt de eerste hulp bijdragen van de kerk in het rampgebied van de Filippijnen. De tropische storm „Ketsana“ van eind september heeft in de hoofdstad Manilla en in de noordelijke provincies de zwaarste overstromingen sinds 40 jaar veroorzaakt; duizenden mensen zijn er door getroffen. Met hulp van de nieuw-apostolische hulporganisatie »NAK-charitatief« in Duitsland is op de Filippijnen de eerste hulp begonnen. [meer...]

Veel doden na natuurramp in zuidelijk deel Stille Oceaan

(05.10.2009) Zürich. Een week na de verschrikkelijke natuurramp in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan is de precieze omvang van de schade nog niet duidelijk. Nu al staat vast dat er op Samoa, de Filippijnen en in Indonesië veel mensen zijn omgekomen. De voor het oostelijk deel van Samoa verantwoordelijke Districtsapostel Leonard Kolb heeft in een eerste bericht over de noodtoestand aan de Stamapostel meegedeeld, dat er veel schade ontstaan is en de situatie kritiek is. [meer...]

Weer overstromingen in het zuiden van Afrika

(04.04.2009) Zürich. „Tot mijn spijt moet ik u mededelen, dat er in Zuid-Afrika weer overstromingen hebben plaatsgevonden, die veel leed bij de mensen hebben veroorzaakt.“ Zo begint de brief van districtsapostel Charles Ndandula (Zambia) aan Stamapostel Leber. De districtsapostel meldt, dat alleen al in Zambia 15.000 broeders en zusters hun hele hebben en houden zouden hebben verloren. De internationale kerkbestuurder heeft daarop direct de hulporganisatie NAK-charitatief ingeschakeld. [meer...]