Woord van de maand

Een splinter

(01.02.2019) Het schijnt de mens eigen te zijn ruimhartiger over zichzelf  te denken dan over anderen. Bij... [meer...]
Link to nacworld.net
Link to nacworld.net

Groetwoord 2019

Rijk in Christus

 

 

Kalender

Waar gaat de Stamapostel de komende tijd naartoe? U kunt hiervoor kijken in de kalender van de Stamapostel.