Al het nieuws

Nieuwe Districtsapostelhelper voor de gebiedskerk Canada

(10.12.2003) Zürich. Hans-Jochim Sobottka is de naam van de nieuwe Districtsapostelhelper in het grote werkgebied van de gebiedskerk Canada. Naast de Districtsapostelhelpers Deppner, Dzur, Eckhardt, Hebeisen en Woll zal hij Districtsapostel Leslie Latorcai bij zijn arbeid over de gehele wereld ondersteunen. [meer...]

Bij het overlijden van Districtsapostel Michael Kraus: Een zeer buitengewone knecht van God is thuisgehaald!

(19.11.2003) Zürich. Districtsapostel Michael Kraus, sedert december 1994 ambtsrust verleend, is overleden. Afgelopen zondag ontsliep de Districtsapostel op de hoge en gezegende leeftijd van 95 jaar. Stamapostel Richard Fehr hierover: "Een zeer buitengewone knecht van God is na een rijk vervuld leven thuisgehaald." [meer...]

In totaal 25 thema's: Districtsapostelvergadering in Kaapstad

(11.11.2003) Kaapstad/Zuid-Afrika. In Kaapstad, de mooie wereldstad gelegen aan de zuidkant van het Afrikaanse continent, vond op 9 en 10 oktober de tweede districtsapostelvergadering van dit jaar plaats. Stamapostel Richard Fehr opende deze vergadering met een woord uit Psalm 73:28, "Maar dit is mijne vreugd, dat ik mij nabij God houd, en den Heere Heere tot mijn toeverlaat stel, om al uw doen te verkondigen." [meer...]

Nieuwe Districtsapostelhelpers gewijd

(11.04.2003) Zürich. In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, heeft Stamapostel Richard Fehr op zondag, 6 april, een feestdienst gehouden. Daarin wijdde hij Apostel Michael Deppner en Frank Dzur tot Districtsapostelhelper. [meer...]

Confirmatie 2003: Jonge christenen nemen de verantwoordelijkheid voor hun geloof over

(03.04.2003) Zürich. Jonge nieuw-apostolische christenen vieren dit jaar het feest van hun confirmatie. Zij treden voor het altaar en beloven dat ze God trouw zullen zijn. Het is een mooie gewoonte in de Nieuw-Apostolische Kerk dat de Stamapostel daartoe een brief aan de jonge geloofsbroeders - en zusters schrijft. Deze brief publiceren wij hier volledig. [meer...]

Stamapostel betreurt het uitbreken van de Irak-oorlog!

(24.03.2003) Zürich. Het hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Richard Fehr, betreurt het uitbreken van de oorlog in Irak. Hij verzoekt alle nieuw-apostolische christenen voor de slachtoffers en hun betrokkenen te bidden. [meer...]

Districtsapostel Erwin Wagner overleden

(26.09.2002) Kitchener/Zürich. Vrijdag 20 september 2002 zal voor de nieuw-apostolische gemeenteleden in Noord-Amerika als een treurige dag worden herinnerd: na een langdurige en geduldig gedragen ziekte is Districtsapostel Erwin Wagner op 73-jarige leeftijd overleden. Jarenlang heeft hij als Districtsapostel gediend. [meer...]

Meer dan 300 Apostelen in Johannesburg

(27.05.2002) Johannesburg. Het Sandton Convention Centre in het hart van Johannesburg vormde dit jaar het schouwspel van de Pinksterdienst van de Nieuw-Apostolische Kerk. Meer dan 300 Apostelen uit de gehele wereld namen hieraan deel. [meer...]

Districtsapostel Erwin Wagner de ambtsrust verleend

(26.05.2002) Kitchener. Op zondag 14 april 2002 hield Stamapostel Richard Fehr een grote feestdienst in de gemeente Kitchener, gebiedskerk Canada. Aan het einde van de kerkdienst verleende hij Districtsapostel Erwin Wagner ambtsrust. [meer...]

Invoering New King James Version

(01.12.2001) Zürich. Op 1 januari 2001 werd voor het Duitse taalgebied de in 1984 herziene bijbelvertaling van Luther ingevoerd. In de Nieuw-Apostolische Kerk zal vanaf 1 januari 2002 de New King James Version worden gebruikt voor alle Engelstalige gemeenten. [meer...]

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(01.01.2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]
Link to nacworld.net
Link to nacworld.net

Groetwoord 2020

Christus maakt vrij

Kalender

Waar gaat de Stamapostel de komende tijd naartoe? U kunt hiervoor kijken in de kalender van de Stamapostel.