Al het nieuws

Internationale webmasterbijeenkomst in Hannover Nieuw-Apostolische Kerk gaat de inter-netwerkzaamheden stroomlijnen

(12.05.2004) Hannover. De Nieuw-Apostolische Kerk en Internet - over dit thema bogen de webmasters van de Eu-ropese gebiedskerken zich tijdens een vergadering in Hannover. Ongeveer 30 deelnemers waren bijeengekomen om hun ervaringen op dit terrein van de kerkelijke evangelisatiearbeid uit te wisselen. [meer...]

Paaszondag in Nairobi: Vrede zij met U!

(16.04.2004) Nairobi. In het Oost-Afrikaanse Nairobi, de hoofdstad van Kenia, was Stamaposel Richard Fehr tijdens het paasweekeinde aanwezig. De laatste keer was het 14 jaar geleden dat een paaskerkdienst met de Stamapostel in Afrika plaatsvond. [meer...]

Confirmatie 2004: ... en geef mij aan U over, drie-enig God!

(04.04.2004) Zürich. Driemaal cijfer 4 - in vele nieuw-apostolische gemeenten vinden dit jaar de kerkdiensten met confirmatie plaats op 4 april. Weer treden jonge nieuw-apostolische christenen voor het altaar. Ze spreken de confirmatiegelofte uit en beloven aan God hun trouw: "Ik verzaak de duivel en al zijn werk en wezen en geef mij aan U over, o drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het geloof en de gehoorzaamheid en het ernstig voornemen U trouw te zijn tot aan mijn einde. Amen." Een jaar van confirmatieonderricht ligt achter hen - de mooie tijd bij de jeugd ligt voor hen. [meer...]

Wanneer het op vrijdag zondag is

(24.03.2004) Zürich. Daar waar het op vrijdag zondag is, kan eigenlijk alleen betrekking hebben op een land waarvan de meerderheid van de bevolking moslim is. Stamapostel Richard Fehr hield een feestdienst in Dubai, een van de 7 autonome emiraten die tot de VAE behoort. [meer...]

Victor Bezgans wordt nieuwe Districtsapostelhelper voor Rusland

(01.03.2004) Berlijn. De Berlijnse gemeente Treptow was de waardige plaats voor de feestdienst op 29 februari 2004 met Stamapostel Richard Fehr. Alle ambtsdragers en hun vrouwen uit geheel Europa van de Nieuw-Apostolische Kerk waren of lijfelijk aanwezig of via satelliet aangesloten. Victor Bezgans werd tot Districtsapostelhelper beopdracht en Sergej Bastrokow tot Apostel geordineerd. [meer...]

De Coördinatiegroep De thema's gaan ondubbelzinnig richting theologie

(16.02.2004) 51 agendapunten, drie dagen, ongeveer 36 uur aaneengesloten - onderbroken door korte pauzes - zo ziet een normale vergadering van de KG er uit. Het merendeel van de thema's die besproken worden zijn van theologische aard, een tendens zoals die sinds enige jaren te zien is. [meer...]

Districtsapostel Horst Ehlebracht is overleden!

(06.02.2004) Herford. Horst Ehlebracht, Districtsapostel in ruste uit Nordrhein-Westfalen, is op de leeftijd van 67 jaar overleden. Toen hem door Stamapostel Richard Fehr op 1 januari van het afgelopen jaar ambtsrust werd verleend, na meer dan 43 jaar werkzaam te zijn geweest als ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk, wijdde de Stamapostel aan hem het volgende gedeelte uit de bijbel: "Verootmoedigt u voor de Heer, zo zal Hij u verhogen." (Jakobus 4:10). Dit woord geldt nu voor de familie en allen die leed dragen. [meer...]

Kerkdienst met wijding in Sri Lanka

(21.01.2004) Zürich. Stamapostel Richard Fehr maakte de eerste grote buitenlandse reis van dit jaar naar de hoofdstad van Sri Lanka, Colombo. In een feestelijke dienst verleende hij Apostel Shridhar Sonpasare ambtsrust en wijdde hij Opziener Egnati Lukas Jagtap tot nieuwe Apostel voor India. [meer...]

Nieuwe Districtsapostelhelper voor Zambia en Malawi

(31.12.2003) Brussel. De vierde adventszondag bezocht Stamapostel Richard Fehr Brussel, de hoofdstad van België. Hij leidde de dienst waar ongeveer 500 zusters en broeders aanwezig waren. In totaliteit was de gemeente echter veel groter, want meer dan 18.000 broeders en zusters waren via de satelliet aangesloten. [meer...]

Districtsapostel Karl Kühnle overleden

(11.12.2003) Zürich. Op zondag, 7 december 2003, is om 2 uur plaatselijke tijd na een kort verblijf in het ziekenhuis Districtsapostel in ruste Karl Kühnle op de leeftijd van 80 jaar overleden. Toen hij op vrijdag nog een telefoongesprek voerde met de Stamapostel waren zijn laatste woorden: "Lof, dank, amen." [meer...]

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(01.01.2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]
Link to nacworld.net
Link to nacworld.net

Groetwoord 2020

Christus maakt vrij

Kalender

Waar gaat de Stamapostel de komende tijd naartoe? U kunt hiervoor kijken in de kalender van de Stamapostel.