Al het nieuws

Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot het begrip zonde

(29.04.2005) Zürich. Al in april vorig jaar kwam de vergadering van Districtsapostelen in Zürich met een nieuw standpunt over het begrip zonde. Het nieuwe daaraan is, dat voor het eerst een onderscheid wordt gemaakt tussen zonde en schuld. [meer...]

Feestelijke kerkdienst in Toronto

(21.04.2005) Toronto. De grote hal in Toronto was goed gevuld toen Stamapostel Richard Fehr de kerkdienst begon - het was de laatste dienst van zijn uitgebreide reis door Amerika die in Argentinië begon en in Canada eindigde. [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk staat voor een wisseling van het ambt van Stamapostel

(21.04.2005) Zürich. "Het hoogste ambt dat in de Nieuw-Apostolische Kerk bestaat, is het ambt van Stamapostel." Met deze woorden begint een eerste persbericht van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal over de komende kerkdienst met Pinksteren, op 15 mei 2005. De huidige Stamapostel, Richard Fehr, zal op Pinksterzondag tijdens een kerkdienst in Stuttgart ambtsrust worden verleend. In juli wordt hij 66 jaar. Sinds 1988 is hij de hoogste vertegenwoordiger van zijn kerk. [meer...]

Stamapostel feliciteert Paus Benedictus XVI.

(20.04.2005) Zürich. Stamapostel Richard Fehr wenst het nieuwe hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, Paus Benedictus XVI, Gods hulp toe. In zijn felicitatiebrief gaat de leider van de Nieuw-Apostolische Kerk ook in op de dringende behoeften van de huidige tijd. [meer...]

De 144.000: Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk

(15.04.2005) Zürich. Het getal en de symboliek van de 144.000 hebben in de geschiedenis en leer van de Nieuw-Apostolische Kerk altijd een grote rol gespeeld. Nu is er een omvangrijk standpunt over dit complexe thema verschenen dat overeenstemt met de huidige leer. [meer...]

Argentinië krijgt nieuwe Districtsapostelhelper

(14.04.2005) Buenos Aires. Norberto Rubén Batista (54) is de nieuwe Districtsapostelhelper aan de zijde van Districtsapostel Mario Fiore (68). Aan de kerkdienst die in de centrale kerk in Buenos Aires plaatsvond, namen meer dan 90.000 deelnemers deel die live of per uitzending door satelliet de kerkdienst mee konden beleven. [meer...]

Condoléancebrief bij de dood van paus Johannes Paulus II.

(05.04.2005) Zürich. "Door zijn charisma heeft hij niet alleen de harten van de jeugd gewonnen, maar ook de genegenheid van miljoenen gelovigen uit alle volken over de gehele wereld verkregen" - met deze woorden sprak Stamapostel Richard Fehr zijn respect uit over de afgelopen zaterdag overleden paus Johannes Paulus II. [meer...]

Confirmatie 2005: Welkom in de kring van de jeugd!

(19.03.2005) Zürich. "Maar wie volhardt tot aan het einde, die zal behouden worden" is dit jaar het groetwoord van de Stamapostel aan de confirmanten van de Nieuw-Apostolische Kerk. Nadat ze op een feestelijke wijze de zegen op hun confirmatie hebben gekregen, worden de jonge christenen hartelijk welkom geheten in de jeugdgroep van de gemeente. [meer...]

Nieuwe verantwoordelijkheid voor het nieuw-apostolische werk in Scandinavië

(18.03.2005) Hamburg. In een kerkdienst op 13 februari 2005 in Tondem (Denemarken) heeft Districtsapostel Wilhelm Leber een nieuwe regeling getroffen voor de verzorging van de gemeenten in Denemarken, Noorwegen en Schweden: Apostel Dieter Böttcher zal voortaan de verantwoording dragen over het werk van de Nieuw-Apostolische Kerk in Denemarken, Zweden en Noorwegen. [meer...]

Een reis dwars door Afrika

(17.03.2005) Zürich. Eine zehntägige Reise quer durch Afrika ist zu Ende - Stammapostel Richard Fehr diente den Glaubensgeschwistern in Südafrika und in Sambia. Höhepunkt war die Ruhesetzung von Bezirksapostel Duncan Mfune. [meer...]

Woord van de maand

Het zal met hem of haar nooit iets worden ...

(01.11.2020) Sommige leraren zullen wellicht deze zin wel eens bedroefd over een leerling hebben gedacht. Alle... [meer...]
Link to nacworld.net
Link to nacworld.net

Groetwoord 2020

Christus maakt vrij

Kalender

Waar gaat de Stamapostel de komende tijd naartoe? U kunt hiervoor kijken in de kalender van de Stamapostel.