Al het nieuws

Tussen continuïteit en verandering: Persconferentie met de beide Stamapostelen

(18.05.2005) Zürich. Geïnteresseerde vertegenwoordigers van tijdschriften, internetmagazines, agentschappen en andere kerken waren aanwezig bij de persconferentie met Stamapostel in ruste Richard Fehr en de nieuwe internationale kerkleider, Stamapostel Wilhelm Leber. De persconferentie vond plaats in het congrescentrum van de Nieuw-Apostolische Kerk te Zürich. [meer...]

Wisseling aan de top van de Nieuw-Apostolische Kerk: Wilhelm Leber is de nieuwe Stamapostel

(15.05.2005) Zürich. De Pinksterdienst die dit jaar werd gehouden, is op feestelijke wijze geëindigd. Een ontroerde gemeente vierde het afscheid van Stamapostel Richard Fehr, die na een ambtswerkzaamheid van 17 jaar de leiding over de Nieuw-Apostolische Kerk in jongere handen gaf. Leest u de nu volgende persmededeling van de Nieuw-Apostolische Kerk. [meer...]

Newsflash uit Stuttgart: Wilhelm Leber wordt de nieuwe Stamapostel!

(13.05.2005) Stuttgart. Dr. Wilhelm Leber, tot nu toe Districtsapostel in het Noorden van Duitsland, zal de opvolger worden van Stamapostel Fehr en daarmee de nieuwe Stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk. [meer...]

Vaticaan antwoordt op condoléancebrief

(09.05.2005) Zürich. Post voor de Stamapostel afkomstig van het Vaticaan. Staatssecretaris Monseigneur Caccia bedankt zich hierin voor de condoléancebrief van de Stamapostel naar aanleiding van de dood van paus Johannes Paulus II. [meer...]

Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot het begrip zonde

(29.04.2005) Zürich. Al in april vorig jaar kwam de vergadering van Districtsapostelen in Zürich met een nieuw standpunt over het begrip zonde. Het nieuwe daaraan is, dat voor het eerst een onderscheid wordt gemaakt tussen zonde en schuld. [meer...]

Feestelijke kerkdienst in Toronto

(21.04.2005) Toronto. De grote hal in Toronto was goed gevuld toen Stamapostel Richard Fehr de kerkdienst begon - het was de laatste dienst van zijn uitgebreide reis door Amerika die in Argentinië begon en in Canada eindigde. [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk staat voor een wisseling van het ambt van Stamapostel

(21.04.2005) Zürich. "Het hoogste ambt dat in de Nieuw-Apostolische Kerk bestaat, is het ambt van Stamapostel." Met deze woorden begint een eerste persbericht van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal over de komende kerkdienst met Pinksteren, op 15 mei 2005. De huidige Stamapostel, Richard Fehr, zal op Pinksterzondag tijdens een kerkdienst in Stuttgart ambtsrust worden verleend. In juli wordt hij 66 jaar. Sinds 1988 is hij de hoogste vertegenwoordiger van zijn kerk. [meer...]

Stamapostel feliciteert Paus Benedictus XVI.

(20.04.2005) Zürich. Stamapostel Richard Fehr wenst het nieuwe hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, Paus Benedictus XVI, Gods hulp toe. In zijn felicitatiebrief gaat de leider van de Nieuw-Apostolische Kerk ook in op de dringende behoeften van de huidige tijd. [meer...]

De 144.000: Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk

(15.04.2005) Zürich. Het getal en de symboliek van de 144.000 hebben in de geschiedenis en leer van de Nieuw-Apostolische Kerk altijd een grote rol gespeeld. Nu is er een omvangrijk standpunt over dit complexe thema verschenen dat overeenstemt met de huidige leer. [meer...]

Argentinië krijgt nieuwe Districtsapostelhelper

(14.04.2005) Buenos Aires. Norberto Rubén Batista (54) is de nieuwe Districtsapostelhelper aan de zijde van Districtsapostel Mario Fiore (68). Aan de kerkdienst die in de centrale kerk in Buenos Aires plaatsvond, namen meer dan 90.000 deelnemers deel die live of per uitzending door satelliet de kerkdienst mee konden beleven. [meer...]

Woord van de maand

Geen nieuws in deze lijst:

Link to nacworld.net
Link to nacworld.net

Groetwoord 2019

Rijk in Christus

 

 

Kalender

Waar gaat de Stamapostel de komende tijd naartoe? U kunt hiervoor kijken in de kalender van de Stamapostel.