Berichten vanuit de gehele wereld

Nieuwe besluiten na districtsapostelvergadering

(25.10.2006) Zurich. De herfstbijeenkomst van de Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk is op vrijdag geëindigd met enkele nieuwe besluiten. Zowel theologische alsmede ook organisatorische besluiten werden er genomen. Op twee zieke Districtsapostelen na, namen alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers deel aan de districtsapostelvergadering in Zürich (Zwitserland). [meer...]

Ambtsrustverlening en wijding in Kitchener

(18.09.2006) Kitchener. Stamapostel Wilhelm Leber vervolgde in het weekend zijn reis in Canada. Op 16 en 17.09.2006 was hij in Kitchener-Waterloo, Ontario. Zijn begeleiding bestond uit de Districtsapostelen Leslie Latorcar, Theodoor de Bruijn, Richard Freund en Johann R. Kitching. Op zaterdag hield de internationale kerkleider een apostel- en opzienerconferentie in de kerkadministratie in Waterloo. [meer...]

Broederbezoek in de hoofdstad van Canada

(18.09.2006) Ottawa. Stamapostel Wilhelm Leber, internationale kerkpresident van de Nieuw-Apostolische Kerk, bezocht voor drie dagen de geloofsbroeders- en zusters in Ottawa, de hoofdstad van Canada. De Districtsapostelen Leslie Latorcai, Theodoor de Bruijn, Richard Freund en Johann R. Kitching begeleidden de Stamapostel. [meer...]

Een woord van troost bij de vijfde herdenking van 11 september

(11.09.2006) New York. Stamapostel Wilhelm Leber, die momenteel in de USA verblijft, heeft een speciale woord van troost gebruikt tijdens de kerkdienst op 10.09.2006 in New York. Overal en in het bijzonder in New York wordt de tragedie van 11.09.2001 herdacht. De geestelijke leider van de Nieuw-Apostolische Kerk hierover: “Wij bidden steeds weer voor de zielen van degenen die stierven. Ons medeleven is met hen die toendertijd hun familie verloren en die vandaag daar nog onder lijden.” [meer...]

Apostel Karl Orlofski gewijd

(11.09.2006) New York. Stamapostel Wilhelm Leber verblijft momenteel in de USA. In de kerkdienst op zondag 10.09.2006 in Purchase, New York, wijdde hij Opziener Karl Orlofski tot Apostel. De Stamapostel werd begeleid door de Districtsapostelen Theodoor de Bruijn, Johann Kitching, Leslie Latorcai en Richard Freund. Ongeveer 12.000 nieuw-apostolische geloofsbroeders- en zusters waren per satelliet aangesloten. [meer...]

N.A.K. Nederland met nieuwe bijbelvertaling

(05.09.2006) Amersfoort. Op 1 september 2006 is in de nieuw-apostolische gebiedskerk Nederland een nieuwe bijbelvertaling ingevoerd, de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Al in mei heeft Districtsapostel Theodoor de Bruijn per brief aan de gemeenten zijn geloofsbroeders- en zusters hierover ingelicht. [meer...]

Europese Jeugddag 2009: De mega-gebeurtenis neemt vorm aan!

(25.08.2006) Dortmund. Een tweede voorbereidingsvergadering voor de geplande Europese jeugddag van de Nieuw-Apostolische Kerk vond donderdag en vrijdag plaats in Dortmund. 23 Afgevaardigden uit alle Europese districtsapostelgebieden kwamen onder de leiding van Districtsapostel Armin Brinkmann bijeen om de essentiële basispunten op het gebied van de inhoud en organisatie voor te bereiden. Eind november zullen deze basispunten gepresenteerd worden tijdens de vergadering van de Europese Districtsapostelen opdat hierover een besluit kan worden genomen. [meer...]

Feestelijke kerkdienst in oktober zal personele wijzingen in de N.A.K. Zwitserland met zich meebrengen.

(21.08.2006) Zürich. Zoals Districtsapostel Armin Studer, leider van de nieuw-apostolische gebiedskerk Zwitserland in een rondschrijven meedeelt, zullen er op zondag 22 oktober 2006 enkele wijzigingen zijn: Apostel Rudolf Schneider (65) en Opziener Hanspeter Nydegger (65) zullen ambtsrust worden verleend. Als opvolgers zullen een Apostel en twee Opzieners gewijd worden. [meer...]

De website van de N.A.K. Filippijnen heeft een nieuw design

(17.08.2006) Manila. “We hope you will enjoy our stay!” Met deze uitnodiging worden de bezoekers van de geredesignde internetsite van de Nieuw-Apostolische Kerk op de Filippijnen ontvangen. De nieuwe layout is gebruikersvriendelijker van opzet, met heldere indelingen en structuren. [meer...]

De zorg om de geloofsbroeders- en zusters in Beiroet en Haifa ist groot

(31.07.2006) Beiroet/Haifa. Het aanhoudende conflict in het nabije Oosten tussen Israël en Libanon heeft haar uitwerking op de gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk ter plaatse. Bijzonder heikel is de situatie in de gebombardeerde steden als Beiroet en Haifa. De zorg om de bedreigde geloofsbroeders- en zusters is groot. [meer...]