Berichten vanuit de gehele wereld

Vuurgolven in Australië niet onder controle

(11.02.2009) Brisbane/Zürich. Meer dan 180 doden, die omgekomen zijn in de verwoestende vuren in het zuiden van Australië, en 80 mensen worden nog vermist. Duizenden zijn dakloos en hebben alles verloren. Dat is de huidige balans na de ergste bosbranden, die Australië ooit gezien heeft. Nieuw-apostolische gemeenteleden zijn weer een keer met de schrik vrij gekomen. [meer...]

Fotowedstrijd „Kijk ernaar“ werft voor de Europese Jeugddag van de Nieuw-Apostolische Kerk

(10.02.2009) Düsseldorf. „Kijk ernaar“, zo wordt de internationale fotowedstrijd voor de Europese Jeugddag van de Nieuw-Apostolische Kerk, van 21-24 mei 2009 in Düsseldorf, genoemd. De Firma EPSON-Duitsland kon als partner voor deze actie gewonnen worden en zal met interessante prijzen in natura de beste inzendingen belonen. Iedere deelnemer aan de Jeugddag kan deelnemen. [meer...]

Het motto van de EJD is: „Christus – mijn Toekomst!“

(03.02.2009) Zürich. „Christus – mijn Toekomst!“ zo luidt het officiële motto van de met spanning verwachte Europese Jeugddag van de Nieuw-Apostolische Kerk van 21 tot 24 mei 2009. Daartoe zei Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk en beschermheer van het project: „Christus – mijn Toekomst is meer dan alleen een kortlopend, voor een enkel ogenblik bestemde slagzin. Deze kreet bevat een grote kracht en is bedoeld, om een leuze voor het persoonlijke leven te zijn.“ [meer...]

Goma in noodtoestand

(01.11.2008) Zürich. Goma, hoofdstad van de provincie Kivu in het oosten van de Democratische Republiek Congo, is in een chaos beland. Het Congolese leger heeft de stad opgegeven, rebellenmilities doorkruizen de straten, mensen sterven of vluchten. Ook onze nieuw-apostolische broeders en zusters in de stad en haar omgeving hebben hier mee te maken. Wij maken ons grote zorgen om hen! [meer...]

Districtsapostel Passuni geordineerd

(20.10.2008) Zürich/Buenos Aires. Norberto Carlos Passuni heet de nieuwe districtsapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Amerika. Het werkgebied van de districtsapostel omvat de gebiedskerken Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay. Afgelopen woensdag wijdde Stamapostel Wilhelm Leber de 59-jarige, die al bijna 20 jaar het apostelambt draagt. Hij wordt de opvolger van Districtsapostel Norberto Batista, die op 29 september plotseling en onverwachts door een hartfalen is gestorven (wij berichtten). [meer...]

Leonard Kolb is de nieuwe districtsapostel voor de VS

(13.10.2008) New York. Leonard R. Kolb (52) zal voortaan als nieuwe districtsapostel de Nieuw-Apostolische Kerk VS leiden. Voorafgaand verleende Stamapostel Wilhelm Leber ambtsrust aan de sinds vele jaren werkzame Districtsapostel Richard Freund (68). „Je hebt 50 jaren lang in trouw de Heer gediend. Daarvoor zou ik je graag willen bedanken.“ In het Tilles Center in New York waren meer dan 1.000 aanwezigen getuige van deze bijzondere handeling, andere gemeenten in de VS, Puerto Rico, het Verenigd Koninkrijk en Ierland waren via de satelliet aangesloten. [meer...]

Afscheidswoorden in New York

(13.10.2008) New York. Het waren afscheidswoorden, die Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, aan het einde van de twee dagen durende herfstzitting van de wereldwijde districtsapostelvergadering, uitsprak. En dat in tweeërlei opzicht. Ten eerste gedacht het hoofd van de kerk de onlangs overleden Districtsapostel Norberto Batista uit Buenos Aires, Argentinië. Alle aanwezigen verhieven zich voor een minuut stilte van hun plaatsen. Daarna stond Districtsapostel Richard Freund (68) in het middelpunt, die voor de laatste keer aan de internationale vergadering deelnam. Op zondag 12 oktober 2008 ontving hij na 50 jaar werkzaamheid ambtsrust. [meer...]

Districtsapostelvergadering Afrika hield zich bezig met strategische thema‘s

(08.10.2008) New York. Alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk, die op het Afrikaanse continent werkzaam zijn, ontmoetten elkaar op woensdag 8 oktober 2008 in New York voor een Districtsapostelvergadering Afrika. De thema’s, die ter bespreking voorlagen, waren vooral van strategische aard. Zo ging het o.a. over de toekomstige ontwikkeling in de grote nieuw-apostolische agglomeraties van Zambia, Oost-Afrika en Kongo. [meer...]

Internationale Gebedsdag op 21 september

(12.09.2008) Zürich. Weer neemt de Nieuw-Apostolische Kerk deel aan wereldwijde gebeden voor de vrede ter gelegenheid van de Internationale Gebedsdag op 21 september. Stamapostel Wilhelm Leber plaatst dit jaar een bijzonder accent, hij roept zijn medebroeders ertoe op, om in het bijzonder voor alle gedoopte christenen te bidden, die vanwege hun geloof in de drie-enige God en hun belijdenis aan hun Verlosser, Jezus Christus, vervolgd en gedood werden. [meer...]

Zuidoost-Azië: in 2009 zal er een nieuwe districtsapostel-gebiedskerk ontstaan

(29.07.2008) Zürich. Komend jaar januari zal er een nieuwe gebiedskerk binnen de Nieuw-Apostolische Kerk ontstaan: de „New Apostolic Church South East Asia – Nieuw-Apostolische Kerk Zuidoost-Azië “. Verschillende gebiedskerken werden samengevoegd: Indonesië, Brunei, China, Hongkong, Japan, Korea, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand en Vietnam. Bij elkaar omvattend 18 landen, met meer dan 2.000 gemeenten in Zuidoost-Azië, die verenigd worden in één districtsapostelgebied. [meer...]