Groetwoord Pinksteren 2008

“Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Johannes 4:11)