Berichten vanuit de gehele wereld

De nieuwe gebiedskerk draagt de naam “West-Duitsland”

07.03.2018

De vier Duitse kerkgebieden (Grafiek: NAK)

Districtsapostel Rainer Storck

Districtsapostel i.r. Bernd Koberstein (beide foto’s Jessica Kraemer)

Dortmund/Frankfurt/Zürich.  De momenteel grootste nieuw-apostolische gebiedskerk in Duitsland draagt de naam “West-Duitsland”. Ze wordt gevormd door de samenvoeging van de eerdere kerkgebieden Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland en Nordrhein-Westfalen. Ze wordt geleid door districtsapostel Rainer Storck.

De nieuwe gebiedskerk in Duitsland telt ongeveer 118.000 leden. Op 1 januari 2018 werd ze officieel juridisch gevestigd. Ze is – net als de andere kerkgebieden in Duitsland – een publiekrechtelijk vereniging en is daarmee gelijkgesteld met andere kerken. Ze geniet alle wettelijke rechten en plichten net als de andere kerken.

Vier kerkgebieden – vier districtsapostelen

Daarmee zijn in Duitsland vier verschillende kerkgebieden gevormd: De Nieuw-Apostolische Kerk Noord- en Oost- Duitsland (87.000 leden), De NAK Berlijn – Brandenburg (24.000), de NAK West- Duitsland (118.000) en de NAK Zuid- Duitsland (109.000). Daarmee staan bijna 340.000 nieuw-apostolische leden in de diverse kerkboeken van de 1750 gemeenten. De kerkgebieden worden geleid door de districtsapostelen Rüdiger Krause, Wolfgang Nadolny, Rainer Storck en Michael Ehrich.

Tegelijkertijd ook districtsapostelgebied

De Nieuw-Apostolische Kerk West-Duitsland is echter niet alleen een Duits kerkgebied. Dezelfde naam omvat ook een zich ver over de landsgrenzen uitstrekkend districtsapostelgebied. Deze wordt door districtsapostel Rainer Storck vanuit de centrale administratie in Dortmund geleid en omvat de zielzorg en de administratieve kerkleiding in bijna 50 landen wereldwijd. Daar zijn de nieuw-apostolische kerken juridisch gezien eveneens zelfstandige kerkgebieden, echter zij hebben geen eigen districtsapostel, maar horen bij een districtsapostelgebied. In Europa zijn dat naast het Duitse kerkgebied West-Duitsland ook de nieuw-apostolische gemeenten in Albanië, België, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Kosovo, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Turkije en Cyprus. 

Wereldwijd vertegenwoordigd

Over de Europese grenzen heen is districtsapostel Storck ook verantwoordelijk voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Egypte, Angola, Burkina Faso, Gambia, Guinee-Bissau, Kaapverdische Eilanden, Mali, Niger, Sao Tomé Principé, Senegal en Tunesië. Zelfs in Polynesië of in Zuid-Amerika zijn er gemeenten, die door de centrale administratie in Dortmund ondersteund worden. Een gedetailleerde blik daartoe verschaft de opsomming op de internationale website van de Nieuw-Apostolische Kerk: http://www.nak.org/nl/nak-weltweit/.

Officieel voorgesteld

Het nieuwe kerkgebied werd officieel voorgesteld bij een receptie in Frankfurt. Voor vertegenwoordigers uit kerk en politiek stelde districtsapostel Rainer Storck zijn doelen voor de toekomst voor. Daarbij horen volgens zijn opvatting het versterken van plaatselijke gemeenten, het zorgvuldig bewaken van de financiële bronnen en de inhoudelijke vormgeving volgens het evangelie van Jezus Christus. Dat door te geven is niet een zaak van een enkele confessie, maar de taak van de totale kerk van Christus.