Berichten vanuit de gehele wereld

Pinksteren 2017 in Wenen: een oproep tot meer enthousiasme

05.06.2017

Chief Apostle Jean-Luc Schneider celebrates the…

Pentecost service in the Vienna Concert Hall.

A District Apostle Meeting had taken place prior to the service (all photos: NACI)

Zürich/ Wenen. In de christelijke wereld wordt Pinksteren algemeen als de geboortedag van de kerk beschouwd. Doch dat zou bij eenieder persoonlijk in het dagelijkse leven door vreugde en enthousiasme voor het evangelie zichtbaar moeten zijn, vermaande stamapostel Jean-Luc Schneider in de Pinksterdienst in Wenen. 

Wereldwijd waren nieuw-apostolische christenen aangesloten per satelliet of internet met de dienst uit de Weense Concerthal. “Pinksteren is voor ons een feest van bijzondere betekenis”, begon het hoofd der kerk zijn met spanning verwachte dienst. Destijds werden de apostelen door de kracht van de Heilige Geest zo vervuld, dat ze in andere talen spraken en dat iedereen hen kon verstaan. “Zo moet het ook vandaag zijn”, benadrukte stamapostel Schneider. Hij vroeg zijn geloofsbroeders en –zusters, ook vandaag de taal van de naaste te spreken.

Jonge mensen leren begrijpen

In het bijzonder met de blik op de komende generaties is het belangrijk, de jonge mensen te leren begrijpen. Dan moet je ze in de eerste plaats ook aanhoren. Pas dan kan het lukken een eerlijk meevoelen te ontwikkelen voor hun noden en zorgen. “We willen angst, verdriet en ook vreugde met hen delen.” Pas dan kunnen we hen zeggen, wat de kern van het evangelie is: de verlossing door God.

Vaak is het zo, dat jeugdigen na hun confirmatie de diensten niet meer bezoeken. “We willen hen in hun taal uitleggen, hoe belangrijk de gave van de Heilige Geest is, waarmee ze verzegeld werden.” Hun verzegeling is een belijdenis, die groeien moet. Daarbij heeft het totaal geen zin, een negatieve stemming te laten opkomen of te benadrukken hoe erg het leven op aarde is. “We willen hen niet voorschrijven, wat ze moeten doen of nalaten – dat is per definitie niet hun taal.” Het gaat er veel meer om, kinderen en jeugdigen uit te leggen, dat het geloof hen helpt innerlijk sterk te worden. “Preken en praten is niet voldoende. Dat overtuigt niemand. We moeten het voorleven. Dat is onze taak waar ook ter wereld,” benadrukte de stamapostel indringend.

Uitwerkingen van de Heilige Geest in het heden

Daarvoor had de kerkleider opgeteld, wat de gave van de Heilige Geest in mensen kan bewerkstelligen:

  • een bepaalde helderheid en rust in de wetenschap, dat “de Hemelse Vader voor ons zorgt.”
  • een sterke dankbaarheid voor de erkenning, dat “God grote dingen aan ons heeft gedaan.”
  • een actuele waakzaamheid bij de gedachte, ”dat we ondanks alles, wat we ook moeten doormaken, niet van God gescheiden worden.”
  • een bijzondere vreugde, dat in de toekomst “de heerlijkheid Gods” op ons wacht.
  • de liefde tot alle mensen, dat we “net als Jezus kunnen liefhebben – wanneer we maar willen!”

DAV en wereldwijde gemeente

Het Pinksterweekend bracht stamapostel Jean-Luc Schneider dit jaar naar Wenen. Daar vond in de dagen ervoor de internationale districtsapostelvergadering plaats, waaraan alle districtsapostelen en districtsapostelhelpers konden deelnemen. Belangrijke thema’s daarbij waren een nieuwe samenvatting van het ambtsbegrip en de nieuwe onderwijsmaterialen voor kinderen.

De Pinksterdienst op zondag uit de Weense concerthal werd per satelliet naar meer dan 100 landen op vijf continenten uitgezonden. Vele honderdduizenden geloofsbroeders en –zusters waren live erbij in hun gemeenten. In deze miljoenen is in het totaal opgenomen de deelnemers, die in een aantal landen van Afrika de uitzending via de staatstelevisie zagen en die in Noord - en Zuid-Amerika een opname later in de tijd zien.

Meerdere artikelen over Pinksteren kunt u lezen op de website van het nieuw-apostolische kerkmagazine nac.today.