Berichten vanuit de gehele wereld

De regeling voor diensten rond de jaarwisseling wordt in Europa veranderd

04.04.2017

Photo: F. Schuldt

Zürich. Sinds 2011 is de huidige regeling voor diensten rond de jaarwisseling geldig. Nu hebben de districtsapostelen in Europa besloten tot een nieuwe regeling voor Europa. Voortaan zullen zowel de afsluitingsdienst in het oude jaar en ook de eerste dienst in het nieuwe jaar op een zondag worden gehouden.

De nieuwe regeling gaat meteen in. Belangrijk motief voor deze nieuwe dienstenregeling is de gedachte, de zondag nog meer als de dag voor diensten te benadrukken. Oudjaar en Nieuwjaar zijn geen feestdagen op de kerkelijke kalender. Daarom is het ook gepast de laatste dienst van een jaar op de laatste zondag te vieren en niet op oudejaarsavond. Daarop aansluitend moet de eerste dienst in het nieuwe jaar eveneens op een zondag gehouden worden, niet op nieuwjaarsdag.

Uitzonderingen op de regel

Er zijn uitzonderingen op deze regel, en wel wanneer oudjaar op een zondag is, zoals in dit jaar, 2017. De nieuwjaarsdienst vindt dientengevolge plaats op zondag 7 januari 2018. Wanneer kerstmis op een zaterdag of een zondag valt, is de oudjaarsdienst zoals tot nu toe op 31 december. Dat is het geval in 2021/2022.

Deze regeling geldt niet wereldwijd

In 2011 ging het besluit van de internationale districtsapostelvergadering uit van een wereldwijde regeling. Oudjaar en nieuwjaar werden vastgesteld voor het houden van diensten. Het aantal uitzonderingen laat echter zien, dat deze regeling niet overal vastgehouden kan worden. Er zijn regionale verschuivingen, die te maken hebben met de infrastructuur van de betreffende gemeenten.
In veel landen op deze wereld is oudjaar een heel gewone werkdag. In Zuid-Afrika echter heeft de “zondagregel” sedert lange tijd zijn waarde bewezen: op de laatste zondag de afsluitingsdienst, op de eerste zondag de nieuwjaarsdienst. Dat gebeurt ook in delen van Azië en Zuid-Amerika.

Het besluit van de Europese districtsapostelvergadering luidt:

“Na diepgaand overleg van de districtsapostelen werd de regeling voor diensten in Europa vanaf de jaarwisseling 2017 /2018 als volgt vastgesteld: Wanneer de kerstdienst op een zaterdag of een zondag valt, vindt de afsluitingsdienst (oudejaarsdienst) plaats op 31 december, voor het overige vindt deze dienst plaats op de laatste zondag van het jaar. De nieuwjaarsdienst (d.i. de eerste dienst in het nieuwe jaar) wordt voortaan gehouden op de eerste zondag van het nieuwe jaar. De aanvangstijden van de diensten worden vastgesteld door de districtsapostelen.”