Berichten vanuit de gehele wereld

Gezegende reizen in het midden van Afrika

07.11.2014

Groeten van welkom aan de stamapostel

Een kinderkoor bij de ingang van de kerk

Kerkdienst: overzicht op de gemeente (foto’s: M. Deppner)

Kinshasa/Zürich. Zeven nieuwe apostelen en vier opzieners zijn door stamapostel Jean-Luc Schneider op zondag 26 oktober gewijd voor de gebiedskerk Congo-West. Apostel Wa Lukusa Nkongolo werd na het bereiken van de leeftijdsgrens ambtsrust verleend. 28 Jaar lang diende hij in het ambt van apostel en is daarmee een van de pioniers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Kinshasa.

De zeven nieuw gewijde apostelen zijn Hyacinthe Azangi Kabinda (62), Achile Bashisha Tshimanga (50), André Imongo Mpolola (49), Robert Kubi (52), André Luyeye Masesa (48), Crispin Mukongo Bizau (58) alsmede Ntambwe Eugène Kalala (38). Zij zullen in overeenstemming met hun districtsapostel in het grote verzorgingsgebied rond Kinshasa onderweg zijn. Alleen al in de hoofdstad zijn er 1.800 nieuw-apostolische gemeenten.

Al op de zaterdag daarvoor, 25 oktober, had de voor dit gedeelte van Congo verantwoordelijke districtsapostel Michael Deppner alle leerkrachten en verantwoordelijken voor het jeugdwerk uit Kinshasa voor een kerkdienst in de grote kerk in Limite uitgenodigd. Ongeveer 2.100 broeders en zusters namen hieraan deel. De stamapostel zei tot hen: „Dat we het de jonge generatie mogelijk maken om zich het apostolische „know-how“ eigen te maken. Hen te leren hoe te bidden, te werken, te delen, oprecht, sterk en gelukkig te zijn.“

Talrijke wijdingen

Op zondag hield de internationale kerkleider op dezelfde plaats een kerkdienst die via de televisie naar het gehele land werd uitgezonden. Als grondslag voor de prediking voor de kerkdienst gebruikte de stamapostel het tekstwoord uit Handelingen 13:47-48: „Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.” “Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof.” Hij maakte in zijn prediking duidelijk dat het aanbod van het heil van God voor alle mensen geldt, hier en aan gene zijde. Onze taak als christen is het om door onze woorden en daten Christus tastbaar te maken en het heil aan onze naaste te verkondigen, mits wij ons door de geest van God laten leiden.

De Democratische Republiek Congo omvat twee nieuw-apostolische gebiedskerken. Zij worden door de districtsapostelen Michael Deppner en Tshitshi Tshisekedi verzorgd. Er leven ongeveer meer dan twee miljoen nieuw-apostolische gemeenteleden. Daarmee behoort Congo tot de bolwerken van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Doorreis naar Gbadolite, Johannesburg en Maputo

Op maandag 27 oktober hield stamapostel Schneider een kerkdienst in de gemeente Gbadolite, in het noorden van de Democratische Republiek Congo, ongeveer vier uur vliegen van Kinshasa. Daar wijdde hij twee opzieners. Aansluitend reisde hij naar het werkgebied van districtsapostel Patrick Mkhwanazi voor een ambtsbroederdienst en vervolgens naar Johannesburg. Zijn laatste stop voor de thuisreis was de gemeente in Maputo (Mozambique) waar hij op zondag 2 november de dienst voor de ontslapenen hield.