Berichten vanuit de gehele wereld

Dankdag voor de Oogst: Nieuwe districtsapostelhelper in Argentinië

07.10.2014

De kerkdienst op zaterdag in Santiago

Apostel Enrique Minio krijgt de opdracht tot districtsapostelhelper

Ambtsrustverleningen en wijdingen (foto’s: INA Sud)

Buenos Aires / Zürich. In het eerste weekend van oktober bezocht stamapostel Jean-Lu Schneider de nieuw-apostolische gemeenten in Argentinië. Hij kwam voor de eerste keer als stamapostel. Hij hield diensten in de noordwestelijke provincie Santiago del Estero en in Buenos Aires. Apostel Enrique Minio kreeg de opdracht tot districtsapostelhelper voor het districtsapostelgebied.

Op de dag na hun aankomst in Buenos Aires vlogen de stamapostel en zijn metgezellen naar Santiago del Estero, in het noordwesten van Argentinië, ongeveer 1.000 kilometer verwijderd. In 1553 werd deze stad gesticht en is daarmee een van de oudste van het land. Zij wordt ook wel de "moeder van de steden" genoemd. Voor de kerkdienst op zaterdagmiddag 4 oktober kwamen duizenden leden bijeen in het ontmoetingspunt FORUM in Santiago del Estero. Het was de eerste keer dat een stamapostel naar Santiago del Estero kwam.

Als basis voor de kerkdienst nam de kerkleider de bijbeltekst uit 1 Korintiërs 11:24: „sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’” De kerkleider zei dat wij het Heilig Avondmaal moeten beschouwen als een persoonlijke doorleving: “Het is voor mij.”

Santiago del Estero en Buenos Aires 

Na de kerkdienst  keerden de stamapostel en zijn metgezellen terug naar Buenos Aires, waar de volgende ochtend een dienst werd gehouden in de centrale kerk van de hoofdstad van Argentinië. Deze dienst werd uitgezonden via de satelliet naar Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay. "Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen." (Efeziërs 3: 20-21), was de bijbeltekst voor de nationale Dankdag voor de Oogst. De stamapostel noemde vele redenen op die aanleiding zijn tot dankbaarheid.

Ambtsrustverlening, wijding, opdrachtverlening

Na de viering van het Heilig Avondmaal werden na een jarenlange werkzame tijd als ambtsdragers aan de apostelen Carlos Milioto (Uruguay) en Norberto Picchi alsmede opziener Jorge Malzone (beiden afkomstig uit Argentinië) de welverdiende ambtsrust verleend. Stamapostel Schneider dankte hen met hartelijke en persoonlijke woorden.

Apostel Gerardo Zanotti en opziener Claudio González (beiden ook Argentijnen) werden gewijd tot hun nieuwe ambten. Apostel Enrique Minio kreeg van de stamapostel de opdracht tot districtsapostelhelper: „Helpen, helpen en helpen: de districtsapostel, apostelen, de broeders en zusters“, dit zei onder andere de stamapostel tegen hem.

Een gedetailleerd verslag van beide kerkdiensten kunt u vinden (in de Spaanse taal) onder: www.inasud.org.