Berichten vanuit de gehele wereld

Zorgen om de Ebola-epidemie in West-Afrika

09.08.2014

Het missiewerk van de Nieuw-Apostolische Kerk in Zuid-Duitsland…

…ondersteunt hulpleveringen aan de Ebola-gebieden (foto’s: NAK Süd)

Stuttgart/Zürich. In enkele landen in West-Afrika heerst momenteel de Ebola-epidemie – honderden mensen zijn getroffen. Districtsapostel Michael Ehrich uit Zuid-Duitsland, waar onder andere de gebiedskerken in de betreffende landen Guinea, Liberië en Sierra Leone vallen evenals Nigeria, wendde zich in een schrijven aan de nieuw-apostolische gemeenten ter plaatse. Daarin riep hij op om in elk geval voorzorgsmaatregelen te treffen en gaf overeenkomstige richtlijnen voor het gemeenschapsleven in de kerk.

Daaronder vallen aanwijzingen voor de uitreiking van het Heilig Avondmaal, dat in de Nieuw-Apostolische Kerk in de vorm van een met wijn besprenkelde hostie overhandigd wordt. zielzorgbezoeken en  begrafenissen. Maatregelen op het gebied van hygiëne zoals het regelmatig wassen van de handen of de reiniging en het desinfecteren van verontreinigde oppervlakten zijn eveneens noodzakelijk alsook het goed doorbakken van vlees en het vermijden van nauw contact met patiënten. Met de verzorging van Ebola-patiënten moet beschermende kleding worden gedragen.

Ebola is zeer besmettelijk

Ebola is een virus-infectie. Tot 90% van de geïnfecteerden overleeft dit virus niet. Het Ebola-virus is zeer besmettelijk en wordt door contact met bloed of lichaamsvloeistoffen door geïnfecteerden overdragen, mogelijkerwijs ook door neusdruppels. Familieleden, verplegend personeel en andere personen die nauw contact met de patiënten hebben, zijn in het bijzonder kwetsbaar. Een andere manier van besmetting is ook de consumptie van geïnfecteerd wild vlees.

Missiewerk biedt hulp

De hulporganisatie van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Duitsland, het „Missionswerk“, biedt hulp door de donatie van materiaal op het gebied van hygiëne en desinfectie. Door het “Missionswerk” werden ook al enkele maanden geleden en nu opnieuw hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, bij de uitvoering van voorlichtings- en bewustwordingscampagnes ondersteund.