Berichten vanuit de gehele wereld

Wisseling van apostelen in Kongo

27.06.2014

Kerkdiensten in Kongo zijn altijd massaal

Drie bewezen apostelen werden ambtsrust verleend, …

… drie nieuwe gewijd (foto’s: NAK)

Zürich/Mbuji Mayi. De Democratische Republiek Kongo in het hart van het Afrikaanse continent is een bolwerk van de Nieuw-Apostolische Kerk. Hier leven de meeste kerkleden, opgedeeld in twee grote kerkdistricten. Stamapostel Jean-Luc Schneider  bezocht afgelopen weekend het werkgebied van districtsapostel Tshitshi Tshisekedi.

Op zaterdag 21 juni, hield de internationale kerkleider een bijeenkomst met alle apostelen, opzieners die in het gebied van districtsapostel Tshisekedi werken. Op zondag beleefde de gemeente in Mbuji Mayi een kerkdienst met de kerkleider. Deze grote gebeurtenis werd door middel van televisie naar het gehele land uitgezonden. Honderdduizenden mensen konden op deze manier de kerkdienst meemaken. De apostelen Michael Kaputa (29 jaar in het ambt), Gilbert Kasube Lagilo (30 jaar in het ambt) und Ghislain Muchail (31 jaar in het ambt) werden wegens het bereiken van de gerechtigde leeftijd ambtsrust verleend. De stamapostel bedankte deze bewezen ambtsdragers uit ganser harte voor de vele jaren waarin zij de Heer en de hen toevertrouwde zielen in liefde en trouw hebben gediend en wenste hen een door de Heer rijk gezegende ambtsrust.

Drie nieuwe apostelen werden gewijd: Barthelemy Miseka Kyamusoke (40), Boniface Ngongo Mayombo (52) en Jean Luc Tanga Kaumba (40) ontvingen het ambt van apostel. Hun moedertaal is Swahili, maar ze kunnen ook meerdere talen spreken.

Een hart voor God en de naaste

Tijdens de kerkdienst riep de kerkleider de gemeente op niet alleen naar het uiterlijke te kijken: „ Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.” (1 Samuel 16:7b). Daarbij ging hij erop in dat God ons hart aanziet. “Hij schenkt ons een nieuw hart, vervuld met de liefde tot God en de naaste.” Wij, aldus de stamapostel, willen Hem en de naaste meer ruimte in ons hart geven.

Doorreis naar Kenia

Stamapostel Schneider blijft nog langer in het land. Op maandag 23 juni vlogen hij en zijn begeleiders naar Mwene-Ditu, ongeveer drie uur gelegen van Mbuji Mayi. Daar vond ook een grote kerkdienst plaats, waaraan meerdere duizend gemeenteleden deelnamen. A.s. weekend zal hij een kerkdienst in Kenia houden, voordat hij begin volgende week de thuisreis aanvaardt.