Berichten vanuit de gehele wereld

Pan-Amerikaanse apostelconferentie in Miami

17.02.2014

Uitnodiging voor de Pan-Amerikaanse bijeenkomst van apostelen

Kerkdienst in Miami, Florida…

…met stamapostel Jean-Luc Schneider

Apostel Romani Santillana wordt ambtsrust verleend (foto’s: NAC USA)

Miami/Zürich. Alle apostelen van Amerika waren op zaterdag 8 februari in Miami (USA) bijeengekomen. Stamapostel Jean-Luc Schneider had hen voor een Pan-Amerikaanse bijeenkomst van apostelen uitgenodigd. Daarvoor ontmoette men zich ongeveer in het midden. „Ik heb zeer van dit samenzijn genoten, want het gaf ons de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en de broederlijke gemeenschap te versterken“, zo geeft de kerkleider zijn indrukken weer.

Er waren talrijke thema’s. De nationale kerkleiders hadden de gelegenheid om langer dan hun neus te kijken, naar naburige landen en zo overeenkomsten en verschillen met elkaar te bespreken.

Feestelijke kerkdienst voor de gemeenten in Florida

Op zondag 9 februari waren alle gemeenteleden uit Florida voor de kerkdienst op zondag uitgenodigd. Meer dan 1200 deelnemers waren gekomen, daaronder ook die meer dan 5 uur met de auto hadden gereden. Apostel Julio Felix Romani Santillana werd ambtsrust verleend. Hij werd in Peru geboren en in een zeer christelijke omgeving opgevoed. In 1976 ging hij naar de Nieuw-Apostolische Kerk. In zijn 38 jaar durende ambtsperiode was hij tien jaar lang als opziener en negen jaar als apostel in Columbia werkzaam. De stamapostel dankte hem van ganser harte voor zijn zegensrijke arbeid, zijn offerbereidheid en zijn dienen in het werk van de Heer.

Eduardo Rodriguez Suarez (58) ontving het ambt van opziener. Hij is van beroep commercieel-administratief medewerker in de industrie en woont in Bogotá, Columbia.

In de kerkdienst predikte de internationale kerkleider over het woord uit 1 Tessalonicenzen 4:16-17, een woord van de ontrukking. De kerkleider vatte zijn uitleg als volgt samen: Om door de Heer bij Zijn wederkomst weggevoerd te worden, moet men vast in het geloof en in de liefde blijven, en de eerlijke wens te hebben om gelijk te zijn aan de Heer en Zijn genade te zoeken.

Rouwdienst van te voren in Alexandria

Op donderdag 6 februari was stamapostel Schneider naar de USA gereisd. Hij hield de rouwdienst voor Dorothea Freund, echtgenote van de vroegere districtsapostel Richard Freund. Deze vond plaats in Alexandria, Virginia.

U kunt een verslag lezen op de website van de New Apostolic Church USA.