Berichten vanuit de gehele wereld

Uitgestrekte reis naar West-Afrika

22.01.2014

Welkom in Accra (Ghana)

Wijdingen voor het einde van de kerkdienst

Een grote gemeente luistert aandachtig (foto’s: N.A.K. Zuid)

Zürich. Het was een uitgestrekte reis die de geestelijke leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, stamapostel Jean-Luc Schneider ondernam naar West-Afrika. Hij bezocht de landen Ghana, Benin, Nigeria en Burkina Faso. In de kerkdiensten in Accra (Ghana) en Porto Novo (Benin) verleende hij de welverdiende ambtsrust aan de apostelen Houdnjo Paul Yedenou en Johnson Moses Jantuah alsmede opziener Eric Yaw Ampadu.

Stamapostel Schneider dankte „van ganser harte de getrouwe mannen van God voor de lange jaren waarin zij de Heer en de hun toevertrouwde zielen in liefde, trouw en deemoed hebben gediend“ en wenste hen een door de Heer rijk gezegende ambtsrust. Hij benadrukte dat hij de ontstane gaten weer wil opvullen. Twee apostelen en twee opzieners ontvingen nieuwe ambten: Voor Ghana werden George Nortey Anom (52) alsook Charles Addo Asare (51) tot apostel en Charles Kesse (40) tot opziener gewijd. Voor Benin ontving Vinvent Yedenou (27) het ambt van apostel.

Kom, zie en blijf

Met de boodschap „Kom, zie en blijf!“ begroette de kerkleider de kerkdienstdeelnemers in Accra. Hij predikte over de bijbeltekst uit het evangelie naar Johannes 1: 38-39. „Om gemeenschap met de Heer te hebben, komen wij in geloof en gehoorzaamheid tot Hem“, aldus de stamapostel. „In het licht van de Heilige Geest zien wij Zijn werken in ons leven, in Zijn kerk en in ons hart. Wij blijven bestendig tot Zijn wederkomst.“

Om het vertrouwen ging het ook in de kerkdienst in Porto Novo (Benin) op dinsdag 14 januari. Hier legde de stamapostel als basis voor de kerkdienst het bijbelgedeelte uit Matteüs 14:27-29. Het is niet gemakkelijk om zich voor de Heer in te zetten, Hem te dienen en Hem offers te brengen. „Wanneer we ons er echter bewust van zijn, dat het onze Heiland, de Bruidegom van onze ziel is, die ons tot iets oproept, dan scheppen wij uit onze liefde voor Hem de kracht om het te doen“, aldus de stamapostel die dit tot de gemeente sprak.

Een week onderweg

Stamapostel Jean-Luc Schneider was een gehele week in West-Afrika onderweg. Na zijn kerkdienst in Porto Novo (Benin) vervolgde hij de reis richting Nigeria en Burkina Faso. Daar werden voor de gebiedskerken Gambia en Nigeria twee nieuwe opzieners gewijd.