Berichten vanuit de gehele wereld

Pinksteren 2009: „Al ons werk moet met dank beginnen!”

04.06.2009

Stamapostel Wilhelm Leber aan het altaar op Pinksteren 2009

Het Rosemont Theatre in Chicago was deze keer het centrum van het Pinkstergebeuren 2009

Welkom in Chicago (alle Foto‘s: NAC VS)

Chicago. Pinksterzondag 2009, Stamapostel Wilhelm Leber bevindt zich in Rosemont, nabij Chicago. Daar vindt om 11.00 uur plaatselijke tijd de Pinksterdienst plaats, die dit keer per satelliet uitgezonden wordt naar Noord- en Zuid-Amerika. Voor het eerst is de dienst ook als live-stream op het Internet te volgen. Het groetwoord van Stamapostel Leber voor de nieuw-apostolische gemeenten wereldwijd luidt dit jaar: „Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft!“

Het Rosemont Theatre nabij de miljoenenmetropool Chicago was helemaal vol. De internationale kerkbestuurder begroette de gemeente met een bijzondere Pinkstergroet: “Ik wens u op deze Pinksterdag veel zegen uit de kracht van de Heilige Geest. Het is de geboortedag van Christus’ kerk en op verjaardagen mogen we een wens doen: het is mijn wens, dat de Pinksterzegen u in de toekomst moge begeleiden en dat wij niet alleen over de Heilige Geest spreken, maar ook Zijn kracht kunnen ervaren.”

In de dienst in Chicago wees Stamapostel Leber op de bijzondere krachten van de Heilige Geest: Hij is Trooster, Geest van vreugde en van vrede, en Geest van wijsheid. En daarna bracht hij de gemeente het groetwoord van het jaar 2009 tegemoet: „Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft!“ (1 Korintiërs 15:57). Hier gaat het om een al langer bestaande nieuw-apostolische traditie. Destijds bracht de toenmalige kerkbestuurder op Pinksteren alle nieuw-apostolische gemeenten een groetwoord tegemoet, dat de nieuw-apostolische christenen het hele jaar zou begeleiden.

“Het begint met dank”, zegt Stamapostel Leber over de Bijbeltekst van dit jaar. “Al ons werk moet met dank beginnen!”

De “overwinning door Jezus Christus” verklaart de Stamapostel aldus: “Christus geeft ons niet alleen de overwinning over dood en zonde, maar laat ons ook in dagelijkse dingen overwinnaar zijn. Welke overwinningen zijn dat? De overwinning over het ongeloof, over egoïsme, over moedeloosheid, over ijdelheid.” Stamapostel Leber gaf in de dienst de volgende raad: “Laten we ernaar streven om elke dag een kleine overwinning te behalen! Dat is de betekenis van leren overwinnen.”

Stamapostel Wilhelm Leber werd dit jaar naar Chicago begeleid door de Districtsapostelen Michael Ehrich (Zuid-Duitsland), Leslie Latorcai (Canada), Shadreck Lubasi (Oost-Afrika) en Guillermo Vilor (Bolivia, Brazilië). Gastheer was Districtsapostel Leonard Kolb (VS).

Het dienstbericht over Pinksteren 2009 leest u op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk van de VS.