Berichten vanuit de gehele wereld

Stamapostel Wilhelm Leber stuurt Pinkstergroeten over de hele wereld!

19.05.2009

De skyline van Chicago (Foto: NAK VS)

De Pinksterdienst van 2008 vond plaats in Berlijn (Foto: NAKI)

Zürich. De Pinksterdienst zal, met uitzondering van het Amerikaanse continent, dit jaar na lange tijd weer eens in de vertrouwde kring van de eigen gemeente plaatsvinden. Een vele landen omvattende satellietuitzending van de Pinksterdienst met Stamapostel Wilhelm Leber zal er dit jaar alleen zijn voor de gemeenten in Noord- en Zuid-Amerika. De internationale kerkbestuurder wordt verwacht in Rosemont bij Chicago (VS). Daar vindt de dienst plaats in het Rosemont Theatre en wordt uitgezonden naar Canada, de VS en enkele landen in Zuid-Amerika.

Stamapostel Leber stuurt een bijzondere Pinkstergroet wereldwijd aan alle gemeenten en schrijft:

Mijn geliefde geloofsbroeders en -zusters en vrienden van onze kerk,

Ik wens u allen een rijk gezegend Pinksterfeest, aangevuld met veel vrede en vreugde uit de Heilige Geest. Ik zal de Pinksterdienst in Chicago in de VS houden en zo de broeders en zusters op het Amerikaanse continent dienen. Maar ik blijf wereldwijd ten engste verbonden met alle Apostelen. De kracht van de Heilige Geest zal ons verbinden, zodat er nergens een tekort zal zijn.

Het is altijd weer indrukwekkend, wanneer we het Bijbelse bericht nalezen van de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. Dat bericht eindigt als volgt: “Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.” (Handelingen 2:47). Wij kunnen dat aldus uitleggen: de gemeente van toen blikte dankbaar op naar God en beschikte over een bijzonder krachtige “uitstraling”. Dat was het werk van de Heilige Geest! Het is mijn wens, dat ook wij een dergelijke bijzondere “uitstraling” hebben, zodat de werkzaamheid van de Heilige Geest steeds duidelijker wordt.

Ik zend u hierbij mijn groeten en verzeker u van mijn gedenken. Heel bijzonder denk ik aan de eenzamen en de bedroefden. Moge de Heilige Geest naar boven leiden!

Uw,

Wilhelm Leber

 

In het achterliggende jaar kwam de kerkbestuurder naar Berlijn, waar op twee na alle Europese Apostelen samenkwamen. De dienst vond plaats in de gemeente Berlijn-Lichtenberg. Ongeveer 1,5 miljoen broeders en zusters uit de hele wereld waren per satelliet met de dienst verbonden. Het groetwoord van de Stamapostel voor Pinksteren 2008 luidde: “Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Johannes 4:11).

Please read our History of Pentecost services.