Berichten vanuit de gehele wereld

Leonard Kolb is de nieuwe districtsapostel voor de VS

13.10.2008

Stamapostel Wilhelm Leber in de dienst in New York

Toespraak tot de scheidende en nieuwe districtsapostel van de gebiedskerk VS (Foto‘s: VFB)

New York. Leonard R. Kolb (52) zal voortaan als nieuwe districtsapostel de Nieuw-Apostolische Kerk VS leiden. Voorafgaand verleende Stamapostel Wilhelm Leber ambtsrust aan de sinds vele jaren werkzame Districtsapostel Richard Freund (68). „Je hebt 50 jaren lang in trouw de Heer gediend. Daarvoor zou ik je graag willen bedanken.“ In het Tilles Center in New York waren meer dan 1.000 aanwezigen getuige van deze bijzondere handeling, andere gemeenten in de VS, Puerto Rico, het Verenigd Koninkrijk en Ierland waren via de satelliet aangesloten.

Met bewogen woorden dankte het internationale hoofd van de kerk de scheidende districtsapostel. Hij beschikte over mooie gaven, waardoor hij dichtbij de broeders en zusters in de VS stond: godsvrucht, bescheidenheid en een hart vol liefde voor iedereen. Meer dan 50 jaar lang was Districtsapostel Freund ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk en ook voor de missie veel onderweg. De laatste acht jaren bepaalde hij de lotgevallen van de kerk in de VS. In mei 2000 ontving hij die opdracht.

De Stamapostel begroette zijn opvolger in het ambt, Districtsapostel Leonhard Kolb (52), met feestelijke woorden in de kring van de internationale kerkbestuurders, die allemaal naar New York gekomen waren. “Je hebt vele helpers aan je zijde, die je ondersteunen.” Hij wenste hem in geestelijke en administratieve zaken Gods rijke zegen en de mogelijkheid dicht bij alle leden van de kerk te kunnen staan.

Voor de prediking gebruikte Stamapostel Leber het woord uit 1 Johannes 5:18: “We weten, dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.” Dat God het goed meent met ons mensen, liep als een rode draad door de dienst. Al op de dag ervoor, de 11e oktober 2008, had zich al een groot aantal broeders en zusters voor een feestelijk concert in het Tilles Center verzameld. Koor, orkest en solisten gaven een voortreffelijke uitvoering van werken uit de Amerikaanse en Europese muziekliteratuur. In aansluiting daarop werd aan de toehoorders een kleine presentatie getoond over het leven en werken van hun scheidende districtsapostel. Daar zei Stamapostel Leber van: “ Jouw naam is niet alleen “Freund” (= vriend), je bent ook een vriend.”

 

Vandaag, op maandag, gaat Stamapostel Wilhelm Leber op reis naar Buenos Aires, waar hij woensdagavond een troostdienst wil houden naar aanleiding van het vroege overlijden van Districtsapostel Norberto Batista.