Berichten vanuit de gehele wereld

Afscheidswoorden in New York

13.10.2008

Alle districtsapostelen en districtsapostelhelpers waren naar New York gekomen

Dankwoorden voor jarenlang lidmaatschap van de districtsapostelvergadering (Foto: VFB)

New York. Het waren afscheidswoorden, die Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, aan het einde van de twee dagen durende herfstzitting van de wereldwijde districtsapostelvergadering, uitsprak. En dat in tweeërlei opzicht. Ten eerste gedacht het hoofd van de kerk de onlangs overleden Districtsapostel Norberto Batista uit Buenos Aires, Argentinië. Alle aanwezigen verhieven zich voor een minuut stilte van hun plaatsen. Daarna stond Districtsapostel Richard Freund (68) in het middelpunt, die voor de laatste keer aan de internationale vergadering deelnam. Op zondag 12 oktober 2008 ontving hij na 50 jaar werkzaamheid ambtsrust.

„Je heet niet alleen Freund (= vriend), je bent ook een vriend“. Met deze woorden legde Stamapostel Leber zijn dank in de handen van de Amerikaanse districtsapostel, die ook nog gastheer was voor de twee dagen durende vergadering in de Amerikaanse metropool. Ook de Districtsapostelen Alfons Tansahtikno (Indonesië) en Hagen Wend (Duitsland) evenals Districtsapostelhelper Henri Higelin (Frankrijk) waren voor het laatst aanwezig.

Op de agenda stonden naast geloofsvragen vele organisatorische punten. Zo werd er op het gebied van de public relations een nieuw ontworpen imago-dvd geïntroduceerd, die in meerdere talen als een soort visitekaartje van de kerk gebruikt zal worden.

Districtsapostel Andrew Andersen uit Australië berichtte over het werk van de Nieuw-Apostolische Kerk op het zuidelijke continent. Het is zijn bedoeling om het stichten van gemeenten vooral in de steden af te dwingen. De uitgestrektheid van het land laat de verzorging van de zielen steeds weer op grenzen stoten; daarom is het van bijzondere betekenis, om nieuw-apostolische steunpunten fijnmaziger te organiseren, aldus de districtsapostel.

De nationale kerkbestuurders namen ook een uniform Doopbewijs aan, dat met de gewijzigde doopovereenstemming van de Nieuw-Apostolische Kerk rekening houdt. Zij besloten eveneens om de wereldwijde financiën van de kerk in een overzicht over de periode van de laatste vier jaar te vervaardigen. Tot nu toe berichtte het centrale orgaan van de Nieuw-Apostolische Kerk “Unsere Familie” twee keer per jaar over uitgaven en inkomsten in Duitsland en Zwitserland. Een eerste internationale overzicht zal in december in het tijdschrift van de kerk verschijnen.

Verreweg het grootste deel van het overleg van de districtsapostelen werd ingenomen door geloofsvragen. Met grote zorgvuldigheid brachten de kerkbestuurders nogal wat uren door met theologische vraagstukken over kerk- en sacramentsbegrip. Ook enkele vragen met betrekking tot de invoering van de nieuwe catechismus stonden op de agenda. Tot dusverre gaat de leiding van de kerk ervan uit, dat het nieuwe basiswerk over het nieuw-apostolische geloof in het jaar 2010 kan verschijnen.

 

Tweemaal per jaar ontmoeten alle districtsapostelen en districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk elkaar voor hun districtsapostelvergadering (DAV). De herfstzitting vond dit jaar plaats in New York, omdat op zondag 12 oktober 2008 de voor de VS verantwoordelijke Districtsapostel Richard Freund vanwege ambtsrust afscheid zou nemen.