Berichten vanuit de gehele wereld

Districtsapostelvergadering Afrika hield zich bezig met strategische thema‘s

08.10.2008

De Districtsapostelvergadering Afrika zal voortaan eens per jaar plaatsvinden

Districtsapostelhelper Shadreck Lubasi uit Oost-Afrika (Foto‘s: NAKI)

New York. Alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk, die op het Afrikaanse continent werkzaam zijn, ontmoetten elkaar op woensdag 8 oktober 2008 in New York voor een Districtsapostelvergadering Afrika. De thema’s, die ter bespreking voorlagen, waren vooral van strategische aard. Zo ging het o.a. over de toekomstige ontwikkeling in de grote nieuw-apostolische agglomeraties van Zambia, Oost-Afrika en Kongo.

Districtsapostel Charles Ndandula presenteerde zijn plannen m.b.t. de financiële onafhankelijkheid van de kerk in de landen Zambia, Malawi en Zimbabwe. Weliswaar zijn er momenteel geen militaire conflicten, maar de mensen daar zijn arm, zo zei de Districtsapostel. Een soortgelijke situatie geldt ook voor de Afrikaanse landen Kenia, Tanzania en Oeganda, voegde Districtsapostelhelper Shadreck Lubasi toe. Voor deze onder de naam Oost-Afrika verenigde gebiedskerken werkt de in november vorig jaar ingezette Districtsapostelhelper (wij berichtten) een toekomstplan uit voor de komende vijf jaar.

Stamapostel Wilhelm Leber, die de vergadering leidde, toonde zich dankbaar voor alle inspanningen, om het werk van de kerk in de toekomst vast te leggen. Het gaat hem erom, de onafhankelijkheid van de vele Afrikaanse gebiedskerken te bevorderen, zonder de eenheid in geestelijke zaken op te geven.

In andere voordrachten berichtten verscheidene Districtsapostelen over hun ervaringen, bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Kongo of met het opnieuw ingevoerde Engelstalige zangboekje.

Met een hartelijk gebed voor alle broeders en zusters in Afrika beëindigde Stamapostel Leber de conferentie. De deelnemers besloten om elkaar in de toekomst eenmaal per jaar los van de internationale Districtsapostelvergadering te treffen, om Afrikaanse zaken te behandelen.

Donderdag en vrijdag zal het internationale herfstcongres van de districtsapostelen plaatsvinden, die deze keer in New York plaatsvindt. In de feestdienst op zondag zal de sinds vele jaren dienende Districtsapostel van de VS, Richard Freund, ambtsrust ontvangen.

Wij zullen ook daarover berichten.